söndag 21 november 2010

IT eller IKT?

Vad är det egentligen för skillnad mellan IT och IKT? Jag kom fram till att skillnaden är en murbräcka för murarna runt vår skola. Det fick mig att byta namn på min blogg.

"IT står för informationsteknik eller informationsteknoligi" skriver Ulf Jämteruds i förordet till boken Digital kompetens i undervisningen - handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen. Vidare skriver han:
"Under 1990-talet lanserades begreppet IKT, där K:et står för kommunikation. Med begreppet IKT ville man poängtera att den moderna digitala tekniken inte bara handlar om att söka och ta emot information utan att det också i mycket hög grad handlar om kommunikation." 
Patrik Svensson skriver i sin bok Språkbildning i en digital värld - informationsteknik, kommunikation och lärande:
"Man kan kanske hävda att kommunikationsaspekten av den nya tekniken framträder tydligare med denna benämning /IKT/ men samtidligt kan informationsteknik som term utan tvivel sägas inkludera kommunikation likaväl som information. Som språkvetare känner till är inte ett ords eller en terms betydelse alltid direkt kopplat till den bokstavliga eller ursprungliga betydelsen av ord. Därför ät det i mina ögon oproblematiskt att använda informationsteknik för att prata om teknik som har ett mer kommunikativt och pedagogiskt syfte."
Ulf Jämterud menar att begreppet IKT använts främst i undervisnings- och utbildningssammanhang men att det funnits en en strävan att sprida användningen av termen. Han skriver:
"Efter ett drygt decennium tvingas man dock konstatera att denna lovvärda strävan har misslyckats. IKT är och förblir ett skolbegrepp - de flesta utanför skolans värld har sällan eller aldrig hört talas om det. Därmed upplever jag IKT-begreppet som en belastning snarare än en tillgång."
Elza Dunkels tar i sin bok Vad gör unga på nätet? upp en ytterligare ett begrepp som kan användas för att som hon skriver "markera att nätet är mer än bara en arena för att sända och motta information", nämligen interaktionsteknik. Ett begrepp hon menar numera används alltmer. "En stor fördel med uttrycket är att det kan förkortas IT, vilket blir enklare att säga och enklare att begripa", skriver hon.

Med ovanstående kloka nättänkares samlade observationer och reflektioner över termerna IT och IKT kan jag se tydligare. Nya begrepp och termer är inga totala sanningar huggna i sten. Det är mer som små babysar. Det är omöjligt att veta vem en baby är eller vem han/hon kommer att vara om 15 år. Tid, kultur och omständigheter formar oss som människor och detsamma tycks gälla begrepp och termer. Nu när IT har vuxit på sig så kan vi se, om vi inte sett det tidigare, att begreppets "personlighet" även kan rymma kommunikation. Ulf Jämterud skriver:
"Det har också hävdats att själva tanken bakom begreppet /IKT/ är felaktig, eftersom IT alltid har innefattat tekniker för kommunikation och inte enbart en envägsförmedling av information."
Det främsta skälet till att välja begreppet IT framför IKT anser jag är att markera att skolan är en del av övriga samhället och inte en egen bubbla med egen verklighet med egna begrepp. IT kan vara en viktig murbräcka när det gäller att riva de murar som omgärdar skolan och i många falla skiljer skolan från samhället som skolan syftar till att göra eleverna delaktiga i och förbereda eleverna för. Jag väljer att använda begreppet IT.

En annan fördel med det valet är att man kan göra massor av roliga slogans, till exempel som IT-gymnastiet i Uppsala "We love IT!".

Jag ska se om jag kan ändra namnet på min blogg...

1 kommentar:

  1. Hej Elisabeth
    Tack för att du ställer frågor till oss på bloggen, det skapar den kommunikation jag vill att bloggen ska ha.

    Nu har mina elever fått i uppgift att besvara dina funderingar kring att starta upp en blogg. Förhoppningsvis ska du ha fått 25 svar till på fredag denna vecka :) Jag såg att två redan har besvarat din fråga:
    http://detektivenemilochvi.se/?p=759

    SvaraRadera