torsdag 30 september 2010

Prezi gör mig lycklig

Nu har jag blivit användare på Prezi.com. Man har möjlighet att bli läraranvändare och får då tillgång till en del extra funktioner. Kolla in den här introduktionsfilmen och ni kommer säkert att bli lika imponerade som jag. Det här kan jag verkligen se många användningsområden för.

Prezi - kreativ presentation

Eva tipsade på sin blogg IKT och lite till... om Tegelbobarnens blogg. Tegelbobarn.se är en blogg som man skulle kunna beskriva som ett levande informationsbrev/ständigt färänderligt veckobrev. Kul och intressant sätt att använda bloggen tycker jag.
I inlägget den 29 september ligger ett roligt alternativ till dagordning. Ett friskt alternativ till PowerPoint. Presentationen är gjord med verktyget Prezi.

onsdag 29 september 2010

Vår skoltidning i ISSUU-format


Nu har jag provat att göra om vår skoltidning till bläddervänligt och trevligt ISSUU-format: Open publication - Free publishing - More vnt

Nu har jag även lagt in dem i detta format på skolans hemsida. Klicka här om ni vill se. 

måndag 20 september 2010

Temagruppen "Den moderna tekniken som en länk mellan lärare"

Jag kan tyvärr inte komma på föreläsningen Framtidsvisioner och digital kompetens med Lennart Axelsson (projektledare för ung kommunikation, Växjö universitet) i morgon... Möte inbokat...
Jag tittade på hemsidan och hittade mycket intressant till exempel den här filmen om den moderna tekniken som en länk mellan lärare och elev.


...och så har jag lärt mig att lägga in filmlänk här på bloggen:D

torsdag 16 september 2010

Kursuppgiften

Nu har jag med stor entusiasm undersökt ett stort antal IKT-pedagogiska bloggar (se tidigare inlägg för mina tankar och "russin" från mötet med de olika bloggarna).
Jag vill börja med att följa bloggarna Skola 2.0 och JAGLÄRMIGTEKNIK. Jag väljer dem för att de gav många bra tankar och bra tips på hur teknik kan användas i klassrummet. JAGLÄRMIGTEKNIK öppnade upp för lite annorlunda sätta att kommunisera, t ex med ljud och bild.
För mig är det angeläget att den estetiska aspekten finns med. Det egna skapandet, inte bara i text, behöver få utrymme.

Jag skulle också vilja följa en lärare som bloggar om att arbeta med IKT i en mellanstadieklass - har någon tips på en sådan blogg?

Bloggundersökningslogg

Helt klart är att jag inte klarade av att bara titta på bloggarna och reflektera över dem utan att försjunka i och förundrat undersöka innehållet. Det är förvirrande mycket att ta till sig. Problemet är att det verkar finnas så mycket bra. Det är förstås inte ett problem, men problemet är snarare att man lätt blir lite stressad över var man ska börja och hur man ska börja... Jag försöker lugna mig med att vi har tid.
Jag har redan hittat så mycket intressant att titta vidare på. För att kunna veta vad det var jag ville undersöka vidare vid senare tillfällen har jag valt att skriva lite kort om de bloggar jag tittat på, skriva lite kommentarer, lite frågeställningar och anteckna sådant jag vill undersöka närmare i mån av tid. Jag valde att börja nedifrån i listan.

Skola 2.0: Intressanta inlägg. Bloggaren skriver (100501) om nödvändigheten för pedagogen av snabb respons från kollegor. Bloggaren skriver om en strävan efter att "klona" över de värderingar som finns bland "hackers". D v s viljan att söka tänja, utveckla, utmana och förändra en digital plattform.
Bloggaren skriver att statusen bland hackers inte kommer från lön eller position i ett företag utan från hur jämlikar ser på en. Detta ger dem gruppen en möjlighet att själva påverka hur statusen ser ut. Han avslutar med: "Det jag alltmer funderar på är varför startar inte pedagogerna själva denna process och skapar sin egna stjärnor?"
Det är en intressant fråga i debatten om lärarnas status.
I ett nyare inlägg undrar bloggaren varför valrörelsen tjatar om hur viktig kunskap är.Istället menar bloggaren att de viktigaste framgångsfaktorn för våra barn borde vara förändringsberedskap och förmågan till kritiskt tänkande. Intressant tanke.
När jag tittar på bloggen ser jag många intressanta tankar bjuds. Många av inläggen har dock 0 kommentarer. För vem skriver man? Finns det någon poäng att skriva om man inte har läsare? Finns det läsare (som mig) som läser men inte kommenterar? Finns det någon "blogg-ettikett" när det gäller det? Är det ok att läsa, men inte kommentera?

JAGLÄRMIGTEKNIK: Hamnade på bloggarens "Voice thread" - en slags trådillustration av bloggaren, Henrik Widaeus, tankar kring teknik och lärande. Där berättar han i ljud och bild om bakgrunden till att han ville starta bloggen. Han vill genom bloggen undersöka vilka olika teknikmöjligheter det finns att uttrycka sig och kommunicera digitalt.
Från voicetreaden kan man gå vidare till olika verktyg han undersökt och kortfattat reflekterat över med hjälp av rubrikerna Vad är det här? och Hur integrerar du det här i klassrummet?
Sidor som jag vill undersöka vidare är:


På JAGLÄRMIGTEKNIKs wallwisher fick jag tips som jag vill undersöka närmare t ex


Skolväskans blogg visade sig ha en trevlig länksamling - Skolväskan - med en del känt, men även en hel del för mig okänt som jag gärna vill undersöka närmare. På sidan hittade jag också en bra samling på fler bloggar för lärande - se länk.

Broängens ettor känns intressant med eftersom det handlar om att använda digitala läärresurser bland så unga elever. 


På bloggen e-mentorerna på spaning hittade jag ett tips på att använda My StoryMaker. Det verkar kul. Jag vill gärna undersöka den närmare.

Jag har lärt mig en ny förkortning


OER = öppna digitala lärresurser
Klicka här för länk till sidan där jag hittade informationen

onsdag 15 september 2010

Tips: Dialogkort från Medierådet

Jag har lite svårt att sluta för idag...

Material som skulle kunna vara bra:
http://www.medieradet.se/upload/Broschyrer_PDF/Dialogkort2010.pdf

Mer bra finns på Medierådertshemsida:
http://www.medieradet.se/

Intressant blogginlägg!

Se http://skolvaskan.skolbloggen.se/2010/06/18/pojken-med-kudden-under-armen/

och rapporten http://utbildning.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=97889

Jag ska avsluta min arbetsdag nu, men jag ska undersöka rapporten och bloggen ovan samt fler bloggar mer i morgon. Hemstudier passar mig!

Artikel i Metro idag: "Skolan måste ut på nätat"

Min man kom just hem med tidningen Metro där det idag finns en artikel om skolans användning av internet. Min väl citerade Christine från mitt tidiger inlägg idag intervjuas i artikeln. Jag kunde tyvärr inte hitta den digitalt, men kan ta med den manuellt till nästa träff.

Ett citat: "Många lärare ser fortfarande datorer som något som banen slösar bort sin tid på, med chattande och dataspelande. Men då ser de inte hela bilden." Christina Löfving, IT-pedagog

Bloggartiklar, nu med redigeringslösningar

Jag började med att titta på länkarna med artiklar och reportagen om blogg och lärande och blev fast. Jag valde att klippa ut citat med det som jag tyckte var extra intressant och skrev några egna reflektioner och frågeställningar kring dem.
I det första inlägget hade jag lite problem med layouten, blandade radavstånd med mera. Nu har jag hittat en lösning. Ta del av hur jag gjorde i kommentaren i inlägget "Varför olika radavstånd?".


Blogg inspirerar och motiverar elever till skrivande
Jag ser fördelen med att "Alla elever komma till tals, även de tystlåtna." som Liza Greczanik, lärare för år 7-9 på Gunnesboskolan i Lund säger i artikeln Bloggen väcker skrivlust på IT för pedagoger.skolverket.se, 080225 (http://itforpedagoger.skolverket.se/erfarenheter/Svenska/bloggen_vacker_skrivlust/).  Hon säger i artikeln även: "Jag tycker också att det är viktigt att mina elever genom bloggskrivandet lär sig att uttrycka sina åsikter och kan argumentera för dem skriftligt. Skillnaden är stor mellan att skriva en uppsats som bara jag som lärare ser och att skriva en text på bloggen som både jag och klasskamraterna kan läsa och kommentera."

I reportaget Klassblogg på Multimediabyrån (http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/) säger Christina Löfving, lärare i en femteklass på Kristinedalsskolan i Stenungsund:
"- Att eleverna får nya mottagare och kommentatorer till sina arbeten ser hon som något mycket positivt, en extra drivkraft. Det de skriver och skapar lämnas inte bara in till läraren för bedömning utan kan också betraktas av till exempel föräldrar och vänner.  I de nyknutna kontakterna med Portugal och Polen blir den positiva effekten av detta tydlig, inte minst vad gäller elevernas språkkunskaper. Bloggen blir ett mer naturligt rum för engelskan än klassrummet.
- Här blir det plötsligt extremt viktigt för eleverna att de skriver så att mottagaren förstår, säger Christina. De måste koncentrera sig. Det blir naturligt motiverade på ett helt annat än om jag gav dem en vanlig uppgift. De är exalterande över att andra kan läsa det de skriver."

Det känns som en intressant aspekt att eleven genom bloggen får en större "mottagarkrets" vilket kan påverka elevens skrivprocess och ambitionsförmåga. Dialogen med mottagaren är ett verkligt (om än i digital form) möte och det väcker motivation.


Bra idé klippt ur artikeln Bloggen väcker skrivlust på IT för pedagoger.skolverket.se, 080225:
Bokcirkelblogg
Ett av de projekt Liza jobbar med är en bokcirkelblogg. Eleverna väljer mellan tre olika böcker och uppgiften är att efter varje kapitel skriva tre fördjupande frågor om det de läst och samtidigt besvara tre frågor som någon av klasskamraterna skrivit. 
Vilka förutsättningar som gäller finns beskrivet i inledningen av bloggen så att eleverna inte behöver tveka om vare sig syftet eller hur deras arbete kommer att bedömas.
Eleverna måste veta vad som gäller. Jag är väldigt noggrann med att förklara vad jag tittar efter och bedömer i deras frågor och svar både när det gäller form och innehåll. Likaså när det gäller vilka mål i kursplanen som vi arbetar med just i bokcirkelbloggen och vad som krävs för G; VG och MVG. I och med att bloggen är ett nytt arbetssätt är det extra viktigt att vara tydlig, eleverna kan inte jobba i blindo.


Blogg öppnar för digitala arenor och ger praktik åt internet-etik
Här vidgas bloggen till mottagare även internationellt. Bloggen skapar rum, forum och arenor som kan ge plats för naturlig kommunikationsträning. De är med i ett så kallat eTwinning-samarbete som går ut på att knyta kontakter mellan elever i Europeiska länder. En kollega till Christina, Tina Tegnér, arbetar med skoltidning genom blogg med sina tvåor.

"Både Tina och Christina betonar vikten av att redan från början lära eleverna bloggetik så att de inte lämnar ut både sig själva och sina klasskompisar i sina inlägg. Att tidigt låta eleverna börja använda bloggar, och andra digitala forum, tror de dock är viktigt för att få till ett bra samtal om etiken på nätet.
- Bloggandet är en bra ingång till diskussioner om vad man behöver tänka på när man offentliggör sig själv. Vad är okej att berätta om sig själv och sina vänner? Vad innebär det att skriva offentligt om en kompis? Vi måste börja prata om de här sakerna tidigt, annars kommer eleverna bli helt "lost" sedan på högstadiet, menar Tina."
(reportaget Klassblogg på Multimediabyrån, http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/)

Genom att prata om internet-etik i samband med ett verkligt användningsområde gör det direkt applicerbart och gör det meningsskapande. Jag har undervisat i internet-etik med mina elever och bland annat använt Nosa på nätat och SAFT-materialet, båda från Medierådet. Jag har dock inte erbjudit någon möjlighet att praktisera det vi lärt oss inom någon skoluppgift. Det skulle kännas spännande och meningsfullt att ge den möjligheten - bloggen skulle kunna vara ett sätt...
eTwinningbloggen http://kristinedal.wordpress.com/
Tvåornas blogg: http://2kattegatt.blogspot.com och http://3kattegatt.blogspot.com/

När jag tittar på tvåornas och treornas bloggsida så blir jag väldigt inspirerad. Samtidigt kan jag också känna lite "Oj... hur mycket tid tar inte det där att få till...". Frågor väcks som: Vad har de för policy kring elevers namn, foton och egengjorda teckningar/bilder på nätat? Hur har de gjort de blädderbara sagoböckerna (tvåornas blogg) och hur har de gjort Sverigeguiden (treornas blogg)?  Hur delaktiga kan elevena själva vara i själva byggandet av bloggen/hemsidan? Hur mycket är det som läraren behöver sköta av inscanning etc?


Eget bloggande
"Även Christina har en egen blogg, som hon använt intensivt under en längre period nu. Via denna tar hon kontakt med kollegor runt om i landet och utbyter erfarenheter av digital kommunikation och annat mediearbete i skolan. 
- Jag tror att man måste blogga själv ett tag för att kunna förstå vad det innebär. Kunskapen trillar inte bara på en av sig själv.
Christina menar att alla lärare borde vara ute och blogga, dels för att kunna ligga ett steg före sina elever och dels för att man knyter många intressanta kontakter.
- Jag har fått mängder av tips och idéer om hur andra pedagoger arbetar med det här. Jag försöker också sprida mina kunskaper så mycket som möjligt och dra till mig de pedagoger som kanske inte från början är sålda på IT. Det har tvingat mig att verkligen reflektera över min pedagogik och även mitt eget lärande."
(reportaget Klassblogg på Multimediabyrån, http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/)

Jag kan förstå att det ligger något i det Christina säger i reportaget. Många gånger är det när man som pedagog har verkliga egna kunskaper i och erfarenheter av ett område som man kan ge en riktigt genomtänkt och bra undervisning till eleverna. Jag ser fram emot att få testa det här mediet. Kursen ger mig en anledning att komma igång. Att bloggandet dessutom kan ge erfarenhetsutbyte kollegor emellan känns också spännande.

På vår skolan har vi pratat mycket om pedagogens behov av reflektion - egen och tillsammans med andra. Vårt bekymmer har varit att det ofta är väldigt svårt att hitta gemensam tid till reflektion. Som Christina skriver skulle kanske bloggen kunna vara ett media att använda när det gäller reflektion...

Varför olika radavstånd?

Är det någon som vet varför det blev olika radavstånd i mitt senaste inlägg? Jag skrev det först i word och klistrade sedan in, men varken i word eller i inläggsrutan syntes det dubbla radavståndet som nu syns på bloggen... Det ser lite konstigt ut tycker jag speciellt eftersom det varierar i inlägget...
Jag såg också att rubriken i rutan hamnat lite på sidan... Vet någon hur det kommer sig?
Dessutom ser jag att den allra sista biten har ett annat typsnitt... konstigt... har någon en lösning?
Tacksam för om någon har någon lösning!

Bloggartiklar

Jag började med att titta på länkarna med artiklar och reportagen om blogg och lärande och blev fast. Jag valde att klippa ut citat med det som jag tyckte var extra intressant och skrev några egna reflektioner och frågeställningar kring dem.


Blogg inspirerar och motiverar elever till skrivande

Jag ser fördelen med att "Alla elever komma till tals, även de tystlåtna." som Liza Greczanik, lärare för år 7-9 på Gunnesboskolan i Lund säger i artikeln Bloggen väcker skrivlust på IT för pedagoger.skolverket.se, 080225 (http://itforpedagoger.skolverket.se/erfarenheter/Svenska/bloggen_vacker_skrivlust/).  Hon säger i artikeln även: "Jag tycker också att det är viktigt att mina elever genom bloggskrivandet lär sig att uttrycka sina åsikter och kan argumentera för dem skriftligt. Skillnaden är stor mellan att skriva en uppsats som bara jag som lärare ser och att skriva en text på bloggen som både jag och klasskamraterna kan läsa och kommentera."

 

I reportaget Klassblogg på Multimediabyrån (http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/) säger Christina Löfving, lärare i en femteklass på Kristinedalsskolan i Stenungsund:
"- Att eleverna får nya mottagare och kommentatorer till sina arbeten ser hon som något mycket positivt, en extra drivkraft. Det de skriver och skapar lämnas inte bara in till läraren för bedömning utan kan också betraktas av till exempel föräldrar och vänner.  I de nyknutna kontakterna med Portugal och Polen blir den positiva effekten av detta tydlig, inte minst vad gäller elevernas språkkunskaper. Bloggen blir ett mer naturligt rum för engelskan än klassrummet.
- Här blir det plötsligt extremt viktigt för eleverna att de skriver så att mottagaren förstår, säger Christina. De måste koncentrera sig. Det blir naturligt motiverade på ett helt annat än om jag gav dem en vanlig uppgift. De är exalterande över att andra kan läsa det de skriver."

 

Det känns som en intressant aspekt att eleven genom bloggen får en större "mottagarkrets" vilket kan påverka elevens skrivprocess och ambitionsförmåga. Dialogen med mottagaren är ett verkligt (om än i digital form) möte och det väcker motivation.

 

Bra idé klippt ur artikeln Bloggen väcker skrivlust på IT för pedagoger.skolverket.se, 080225:

Bokcirkelblogg

Ett av de projekt Liza jobbar med är en bokcirkelblogg. Eleverna väljer mellan tre olika böcker och uppgiften är att efter varje kapitel skriva tre fördjupande frågor om det de läst och samtidigt besvara tre frågor som någon av klasskamraterna skrivit.

Vilka förutsättningar som gäller finns beskrivet i inledningen av bloggen så att eleverna inte behöver tveka om vare sig syftet eller hur deras arbete kommer att bedömas.

Eleverna måste veta vad som gäller. Jag är väldigt noggrann med att förklara vad jag tittar efter och bedömer i deras frågor och svar både när det gäller form och innehåll. Likaså när det gäller vilka mål i kursplanen som vi arbetar med just i bokcirkelbloggen och vad som krävs för G; VG och MVG. I och med att bloggen är ett nytt arbetssätt är det extra viktigt att vara tydlig, eleverna kan inte jobba i blindo.

Blogg öppnar för digitala arenor och ger praktik åt internet-etik 

Här vidgas bloggen till mottagare även internationellt. Bloggen skapar rum, forum och arenor som kan ge plats för naturlig kommunikationsträning. De är med i ett så kallat eTwinning-samarbete som går ut på att knyta kontakter mellan elever i Europeiska länder. En kollega till Christina, Tina Tegnér, arbetar med skoltidning genom blogg med sina tvåor.

"Både Tina och Christina betonar vikten av att redan från början lära eleverna bloggetik så att de inte lämnar ut både sig själva och sina klasskompisar i sina inlägg. Att tidigt låta eleverna börja använda bloggar, och andra digitala forum, tror de dock är viktigt för att få till ett bra samtal om etiken på nätet.
- Bloggandet är en bra ingång till diskussioner om vad man behöver tänka på när man offentliggör sig själv. Vad är okej att berätta om sig själv och sina vänner? Vad innebär det att skriva offentligt om en kompis? Vi måste börja prata om de här sakerna tidigt, annars kommer eleverna bli helt "lost" sedan på högstadiet, menar Tina."

(reportaget Klassblogg på Multimediabyrån, http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/)

 

Genom att prata om internet-etik i samband med ett verkligt användningsområde gör det direkt applicerbart och gör det meningsskapande. Jag har undervisat i internet-etik med mina elever och bland annat använt Nosa på nätat och SAFT-materialet, båda från Medierådet. Jag har dock inte erbjudit någon möjlighet att praktisera det vi lärt oss inom någon skoluppgift. Det skulle kännas spännande och meningsfullt att ge den möjligheten - bloggen skulle kunna vara ett sätt...

eTwinningbloggen http://kristinedal.wordpress.com/

Tvåornas blogg: http://2kattegatt.blogspot.com och http://3kattegatt.blogspot.com/

När jag tittar på tvåornas bloggsida så blir jag väldigt inspirerad. Samtidigt kan jag också känna lite "Oj... hur mycket tid tar inte det där att få till...". Frågor väcks som: Vad har de för policy kring elevers namn, foton och egengjorda teckningar/bilder på nätat? Hur har de gjort de blädderbara sagoböckerna (tvåornas blogg) och hur har de gjort Sverigeguiden (treornas blogg)?  Hur delaktiga kan elevena själva vara i själva byggandet av bloggen/hemsidan? Hur mycket är det som läraren behöver sköta av inscanning etc?


Eget bloggande

"Även Christina har en egen blogg, som hon använt intensivt under en längre period nu. Via denna tar hon kontakt med kollegor runt om i landet och utbyter erfarenheter av digital kommunikation och annat mediearbete i skolan.
- Jag tror att man måste blogga själv ett tag för att kunna förstå vad det innebär. Kunskapen trillar inte bara på en av sig själv.

Christina menar att alla lärare borde vara ute och blogga, dels för att kunna ligga ett steg före sina elever och dels för att man knyter många intressanta kontakter.
- Jag har fått mängder av tips och idéer om hur andra pedagoger arbetar med det här. Jag försöker också sprida mina kunskaper så mycket som möjligt och dra till mig de pedagoger som kanske inte från början är sålda på IT. Det har tvingat mig att verkligen reflektera över min pedagogik och även mitt eget lärande."

(reportaget Klassblogg på Multimediabyrån, http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/)


Jag kan förstå att det ligger något i det Christina säger i reportaget. Många gånger är det när man som pedagog har verkliga egna kunskaper i och erfarenheter av ett område som man kan ge en riktigt genomtänkt och bra undervisning till eleverna. Jag ser fram emot att få testa det här mediet. Kursen ger mig en anledning att komma igång. Att bloggandet dessutom kan ge erfarenhetsutbyte kollegor emellan känns också spännande.
På vår skolan har vi pratat mycket om pedagogens behov av reflektion - egen och tillsammans med andra. Vårt bekymmer har varit att det ofta är väldigt svårt att hitta gemensam tid till reflektion. Som Christina skriver skulle kanske bloggen kunna vara ett media att använda när det gäller reflektion...

torsdag 9 september 2010

Nu har kursen startat!

Nu har kursen startat och vår första uppgift var att starta en blogg.