onsdag 15 september 2010

Bloggartiklar

Jag började med att titta på länkarna med artiklar och reportagen om blogg och lärande och blev fast. Jag valde att klippa ut citat med det som jag tyckte var extra intressant och skrev några egna reflektioner och frågeställningar kring dem.


Blogg inspirerar och motiverar elever till skrivande

Jag ser fördelen med att "Alla elever komma till tals, även de tystlåtna." som Liza Greczanik, lärare för år 7-9 på Gunnesboskolan i Lund säger i artikeln Bloggen väcker skrivlust på IT för pedagoger.skolverket.se, 080225 (http://itforpedagoger.skolverket.se/erfarenheter/Svenska/bloggen_vacker_skrivlust/).  Hon säger i artikeln även: "Jag tycker också att det är viktigt att mina elever genom bloggskrivandet lär sig att uttrycka sina åsikter och kan argumentera för dem skriftligt. Skillnaden är stor mellan att skriva en uppsats som bara jag som lärare ser och att skriva en text på bloggen som både jag och klasskamraterna kan läsa och kommentera."

 

I reportaget Klassblogg på Multimediabyrån (http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/) säger Christina Löfving, lärare i en femteklass på Kristinedalsskolan i Stenungsund:
"- Att eleverna får nya mottagare och kommentatorer till sina arbeten ser hon som något mycket positivt, en extra drivkraft. Det de skriver och skapar lämnas inte bara in till läraren för bedömning utan kan också betraktas av till exempel föräldrar och vänner.  I de nyknutna kontakterna med Portugal och Polen blir den positiva effekten av detta tydlig, inte minst vad gäller elevernas språkkunskaper. Bloggen blir ett mer naturligt rum för engelskan än klassrummet.
- Här blir det plötsligt extremt viktigt för eleverna att de skriver så att mottagaren förstår, säger Christina. De måste koncentrera sig. Det blir naturligt motiverade på ett helt annat än om jag gav dem en vanlig uppgift. De är exalterande över att andra kan läsa det de skriver."

 

Det känns som en intressant aspekt att eleven genom bloggen får en större "mottagarkrets" vilket kan påverka elevens skrivprocess och ambitionsförmåga. Dialogen med mottagaren är ett verkligt (om än i digital form) möte och det väcker motivation.

 

Bra idé klippt ur artikeln Bloggen väcker skrivlust på IT för pedagoger.skolverket.se, 080225:

Bokcirkelblogg

Ett av de projekt Liza jobbar med är en bokcirkelblogg. Eleverna väljer mellan tre olika böcker och uppgiften är att efter varje kapitel skriva tre fördjupande frågor om det de läst och samtidigt besvara tre frågor som någon av klasskamraterna skrivit.

Vilka förutsättningar som gäller finns beskrivet i inledningen av bloggen så att eleverna inte behöver tveka om vare sig syftet eller hur deras arbete kommer att bedömas.

Eleverna måste veta vad som gäller. Jag är väldigt noggrann med att förklara vad jag tittar efter och bedömer i deras frågor och svar både när det gäller form och innehåll. Likaså när det gäller vilka mål i kursplanen som vi arbetar med just i bokcirkelbloggen och vad som krävs för G; VG och MVG. I och med att bloggen är ett nytt arbetssätt är det extra viktigt att vara tydlig, eleverna kan inte jobba i blindo.

Blogg öppnar för digitala arenor och ger praktik åt internet-etik 

Här vidgas bloggen till mottagare även internationellt. Bloggen skapar rum, forum och arenor som kan ge plats för naturlig kommunikationsträning. De är med i ett så kallat eTwinning-samarbete som går ut på att knyta kontakter mellan elever i Europeiska länder. En kollega till Christina, Tina Tegnér, arbetar med skoltidning genom blogg med sina tvåor.

"Både Tina och Christina betonar vikten av att redan från början lära eleverna bloggetik så att de inte lämnar ut både sig själva och sina klasskompisar i sina inlägg. Att tidigt låta eleverna börja använda bloggar, och andra digitala forum, tror de dock är viktigt för att få till ett bra samtal om etiken på nätet.
- Bloggandet är en bra ingång till diskussioner om vad man behöver tänka på när man offentliggör sig själv. Vad är okej att berätta om sig själv och sina vänner? Vad innebär det att skriva offentligt om en kompis? Vi måste börja prata om de här sakerna tidigt, annars kommer eleverna bli helt "lost" sedan på högstadiet, menar Tina."

(reportaget Klassblogg på Multimediabyrån, http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/)

 

Genom att prata om internet-etik i samband med ett verkligt användningsområde gör det direkt applicerbart och gör det meningsskapande. Jag har undervisat i internet-etik med mina elever och bland annat använt Nosa på nätat och SAFT-materialet, båda från Medierådet. Jag har dock inte erbjudit någon möjlighet att praktisera det vi lärt oss inom någon skoluppgift. Det skulle kännas spännande och meningsfullt att ge den möjligheten - bloggen skulle kunna vara ett sätt...

eTwinningbloggen http://kristinedal.wordpress.com/

Tvåornas blogg: http://2kattegatt.blogspot.com och http://3kattegatt.blogspot.com/

När jag tittar på tvåornas bloggsida så blir jag väldigt inspirerad. Samtidigt kan jag också känna lite "Oj... hur mycket tid tar inte det där att få till...". Frågor väcks som: Vad har de för policy kring elevers namn, foton och egengjorda teckningar/bilder på nätat? Hur har de gjort de blädderbara sagoböckerna (tvåornas blogg) och hur har de gjort Sverigeguiden (treornas blogg)?  Hur delaktiga kan elevena själva vara i själva byggandet av bloggen/hemsidan? Hur mycket är det som läraren behöver sköta av inscanning etc?


Eget bloggande

"Även Christina har en egen blogg, som hon använt intensivt under en längre period nu. Via denna tar hon kontakt med kollegor runt om i landet och utbyter erfarenheter av digital kommunikation och annat mediearbete i skolan.
- Jag tror att man måste blogga själv ett tag för att kunna förstå vad det innebär. Kunskapen trillar inte bara på en av sig själv.

Christina menar att alla lärare borde vara ute och blogga, dels för att kunna ligga ett steg före sina elever och dels för att man knyter många intressanta kontakter.
- Jag har fått mängder av tips och idéer om hur andra pedagoger arbetar med det här. Jag försöker också sprida mina kunskaper så mycket som möjligt och dra till mig de pedagoger som kanske inte från början är sålda på IT. Det har tvingat mig att verkligen reflektera över min pedagogik och även mitt eget lärande."

(reportaget Klassblogg på Multimediabyrån, http://www.multimedia.skolverket.se/Reportage/Publicera/Klassblogg/)


Jag kan förstå att det ligger något i det Christina säger i reportaget. Många gånger är det när man som pedagog har verkliga egna kunskaper i och erfarenheter av ett område som man kan ge en riktigt genomtänkt och bra undervisning till eleverna. Jag ser fram emot att få testa det här mediet. Kursen ger mig en anledning att komma igång. Att bloggandet dessutom kan ge erfarenhetsutbyte kollegor emellan känns också spännande.
På vår skolan har vi pratat mycket om pedagogens behov av reflektion - egen och tillsammans med andra. Vårt bekymmer har varit att det ofta är väldigt svårt att hitta gemensam tid till reflektion. Som Christina skriver skulle kanske bloggen kunna vara ett media att använda när det gäller reflektion...

1 kommentar:

  1. Tack! Hade inte tänkt på att man kunde "klippa ut" det jag tycker är intressanta ur det vi läser.Det gäller att sovra lite. Omfattande är det...och för mig nästan helt nytt

    SvaraRadera