fredag 27 juli 2012

Above and Beyond

I blogginlägget Hur ska it användas i skolans undervisning? skriver Stefan Pålsson om projektet New Millennium Learners och slutrapporten Connected Minds: Technology and Today’s Learners. Projektet gick ut på att undersöka vad den digitala utvecklingen innebär för barn och ungdomar och för undervisningen i skolan.
Hårdvara och digitala medier är inte enbart att betrakta som verktyg som enkelt kan integreras i skolans vardag. Istället handlar det om systemförändrande krafter som ställer nya kompetenskrav, vilket bland annat innebär att undervisning, kunskapssyn och bedömning av elevers kunskaper och lärande måste finna nya former.
skriver Stefan Pålsson och syftar på delrapporten Are the New Millennium Learners Making the Grade (2010) där man konstaterar att det är...
nödvändigt att allmänhet och beslutsfattare kan se it-satsningarna i skolan ur ett holistiskt, systemövergripande perspektiv. Annars går det inte att förstå och hantera de komplexa förändringar och de utmaningar som teknikutvecklingen faktiskt innebär för utbildning, undervisning och lärande. Det blir även svårt att hantera de nya samhällsklyftor som riskerar att växa fram.
De klyftorna kan dels vara klyftor mellan olika sociala grupper - exempel ges på att undersökningar visar att ungdomar från lägre socialgrupper huvudsakligen använder dator till underhållning, medan de som har föräldrar med akademisk bakgrund och digital vana får stöd och uppmuntran att utveckla sitt lärande med hjälp av tekniken.
Klyftorna kan också vara fråga om kompetensskillnader. I slutrapporten varnas för att se dagens unga som en homogen grupp av "digitala infödda". Det skrivs även om att begreppen "digital kompetens" behöver ses som ett vidare begrepp, som rör flera olika kompetenser och färdigheter.
Stefan Pålsson skriver:
En av huvudpoängerna i Connected Minds är att det inte alls handlar om tekniken i sig, utan om hur den kan användas för att koppla samman lärande med andra lärande, med mentorer, med information från världens andra håll och med helt nya sociala och mediala uttrycksformer.
När jag läser Stefan Pålssons sammanfattning av projektet och om rapporterna blir det tydligt för mig att det inte finns någon "quick fix" för hur IT ska användas i undervisningen. Utformningen av en modern undervisningen behöver skapas med öppenhet och lyhördhet och ansvaret för utformningen behöver delas mellan forskare, beslutsfattare, pedagoger, elever och föräldrar. Jag fick en bra känsla av att det verkar finnas insiktsfull forskning på området även om ingen vet hur framtidens lärande kommer att kunna se ut.


Stefan Pålsson skriver i sitt blogginlägg om uttrycket 21st century skills. Det uttrycket och länken han gav ledde mig till nedanstående film som visar på moderna kunskaps förmågor.Tack Stefan Pålsson för att du sammanfattade projektet och rapporterna och därigenom gav mig, och andra som jag som inte mäktar med att ta oss igenom rapporterna, möjlighet till en liten inblick.

tisdag 10 juli 2012

Koll på paddsen

Nearpod är en app i två delar (en lärardel och en elevdel) som kan användas för att skapa lektioner för iPads. Apparna är gratis på App Store. Läraren kan ha koll på lektionerna och vilka sidor eleverna arbetar med via sin lärarapp. Hur det går till beskrivs lite närmare i filmerna nedan.

Jag blir nyfiken på att testa detta. I vissa lägen kan det vara bra att som lärare styra över vilket innehåll eleverna har tillgång till. Vi har alla de eleverna som vill skynda sig fram när vi vill att de ska landa i det vi just då fokuserar på. Kanske kan Nearpod vara en hjälp.

Jag blev också fascinerad över att se skolexemplets geniala och enkla förvaring av iPadsen :)Så här fungerar det:


Tipset fick jag från cyberhjälten David Kapulers pinterestboard Educational iOS Apps. Tack David!

måndag 9 juli 2012

Idéer på hur pedagoger kan använda Pinterest

Jag har tidigare skrivit om Pinterest här på I love IT. Jag har själv blivit riktigt "hooked". Jag tycker att det är ett väldigt praktiskt sätt att sortera och spara "nät-fynd".

Här är fler idéer på hur man kan använda Pinterest:
16 Ways Educators Use Pinterest
From: Online Universities Blog

lördag 7 juli 2012

Voki i språkundervisningen

På bloggen Digital text i skolan (verkar inte uppdaterad på senaste åren...) skriver och tipsar tre Göteborgs universitetsforskare Sylvana Sofkova HashemiYlva Hård af Segerstad och Patrik Lilja om hur man kan använda Vokis i språkundervisningen. Läsvärt och väl värt att själv testa med elever!

Här är bra instruktionsfilm för hur man kommer igång!Reklamfri blogg

Jag gillar visserligen reklam. Ja, inte riktigt alla aspekter av reklam. Det jag gillar är det konstnärliga uttrycket och processen bakom. All reklam är dock inte konstnärligt tilltalande. Ett exempel på reklam som inte är konstnärligt tilltalande är Viagrareklam i e-postlådan. På din e-postlåda kan du få spamfilter som sorterar bort den mesta av reklamen, men det finns många andra platser där du inte kan få dessa filter. Till exempel Facebook. Det ser jag som en stor nackdel med Facebook.

På din egen blogg kan du själv bestämma hur du vill ha det med reklam (såvida du valt ett reklamfri bloggverktyg). För att deklamera att du skapat ett reklamfritt område på nätet med din blogg kan du välja att placera bilden nedan från ad.free blog på bloggen:


I FAC (Frequently Asked Questions (vanliga frågor)) berättas om bakgrunden till sidan och logon och du får tips om artiklar, hemsidor och film om hur reklam påverkar oss människor (jag har själv inte undersökt dem närmare). 

Keri har en rolig aktivitet på sin hemsida - man uppmanas rita vad man ser framför sig och bilderna man ritar blir bidrag till ett galleri på sidan. Kul och innovativt!fredag 6 juli 2012

How do you respond out loud?

“Blogging is free, it doesn’t matter if anyone reads it. What matters is the humility that comes from writing it. What matters is the meta-cognition that comes from thinking about what you’re gonna say. How do you explane yourself...//...How do you force yourself to write in three paragraphs why you did something? How do you respond out loud? If you’re good at it, some people are gonna read it. If you’re not good at it and you stick with it, you’ll get good at it."

...så säger Seth Godin i klippet nedan.

Tänkvärt.Tack Slivia Rosenthal Tolisano för tipset!

torsdag 5 juli 2012

Snygg klocka!

Jag har tagit av mig min klocka och försöker leva utan tid så här på sommarledigheten. Jag stötte dock på en snygg webbklocka på en hemsida och den ledde mig vidare till hemsidan där den kom ifrån - ClockLink.com. Där finns en rad fina klockor att bädda in på sin hemsida eller blogg! Till exempel denna:Välj select by city och välj Sweden när du ska ställa in tid så får du rätt tid.