Exempel på IT i undervisningen

Här är några exempel på skolprojekt där vi använt IT:
Tack Sandra för den utmärkta idén att ha en sådan här flik på sin pedagogbloggÖrnkoll - ett arbete i svenska om faktatexter. Eleverna redovisade faktan på Glogsteraffischer. Affischerna länkades från en Wixsida.

Spökhistorier - ett arbete med berättande text samlades ihop i en Issuu.


PowerPoint-berättelser - vi skapade animerade berättelser med hjälp av PowerPoint

Storyjumperberättelser - vi skapade digitala berättelser i verktyget StoryjumperStorybirdberättelser - vi skapade digitala berättelser i verktyget Storybird.


Fyrorna tänker framåt - eleverna tankestormar med hjälp av verktyget Popplet
Quiz i PhotoPeach - vi har gjort frågesporter i det enkla bildspelsprogrammet PhotoPeach.


IT-läxa - vi valde att ge eleverna IT-läxor för att eleverna skulle få möjlighet att på egen hand prova på bra länkar kopplat till aktuell undervisningen, för att de utan datavana skulle få mer vana och för att kompensera för att vi inte hade så många datorer att tillgå i skolan. I veckoschemat fanns ett frivilligt lektionspass där de som ville kunde göra IT-läxan i skolan.