måndag 25 september 2017

Spår av ett bloggprojekt

I min nuvarande arbetssituation har jag haft svårt att hitta tid för att pedagogblogga. Jag saknar möjligheten att ta tid för att dela någon undervisningssituuation och utveckla tankar. Nu tar jag mig lite tid.

Ibland kan jag undra över vad som händer med bloggprojekten jag gör efter att de är klara. Jag kan spara dem i digital form och gå tillbaka till dem, men vad händer hos eleverna som deltagit? Vad stannar kvar?

Igår fick vi en kommentar på en av mina gamla bloggprojekt, Snällfrön. Ett bloggprojekt där elever skapade undervisningsfilmer på temat värdegrund. Syftet var att lyfta en ganska orolig elevgrupp och ge dem verktyg bygga ett prositiv arbetsklimat i klasserna. Projektet var verkligen en utmaning. Det var verkligen så mycket som var uppförsbacke på så många olika sätt. Ibland kunde det kännas som att filmerna föll tyngdlöst i en rymd av skolvardag och inte fick något riktigt fäste. Vad gick fram till eleverna? Vad fick fäste? Var det bara en rolig grej?

Kommentaren jag fick igår gjorde mig riktigt rörd. Riktigt glad. Den talade om för mig att projektet fick fäste. Det satte spår.


Vi vann silver i Webbstjärnan med bloggprojektet Snällfrön.

onsdag 30 augusti 2017

Guldäpplenominerad!

Jag känner mig glad och stolt över att återigen vara nominerad till Guldäpplet. Att använda bloggen som en arena i undervisningen är något jag jobbat med och utvecklat de senaste åren.

I och med att jag börjat arbeta på en ny skola har jag lämnat alla gamla bloggprojekt. Jag har massor av idéer för nya bloggprojekt och försöker otåligt hålla mig själv tillbaka lite för att hinna lyssna in den nya skolans behov och idéer innan jag startar något nytt.

Att driva bloggprojekt tillsammans med elever är ganska intensivt och oftast lite oförutsägbart. Jag försöker vara lyhörd för elevernas idéer och infall samtidigt som jag som pedagog ansvarar för att projektet leder till den måluppfyllelse vi önskat. Många gånger får projektet eget liv och ger både elever och kunskap lyft. Idag känner jag mig lyft av att vara nominerad!


Bloggprojektet Snällfrön vann andra pris i Webbstjärnan 2017!

onsdag 19 oktober 2016

Hur vet du det?

Hur vet man vilka källor som är pålitliga? Jenny Josefsson från UR-serien "Är det sant?" har i den här serien "Hur vet du det?" rollen som vloggare. Med hjälp av sin hund Kjell och barnpanelen Källkritikerna lär sig Jenny om källkritik. 

Programmen riktar sig till 6-9-åringar.

Just nu i clown-skräck-dagar så kan det passa extra bra att titta på avsnittet om Sanningar och rykten.

onsdag 5 oktober 2016

Beppematik - grymmaste flippmaterialet

Mattecentrums filmer med Beppematik, Beppe Singer som på roliga sätt förklarar och utmanar mattetänk, skulle kunna vara ett superbra material att använda i det Flippade klassrummet. Det vill säga  för er som vill använda film i undervisningen som en förberedelse inför en lektion, på en lektion eller som repetition efter en lektion.


tisdag 13 september 2016

IT-arbetsplanen i din undervisning

Det räcker inte med att ha en IT-plan. Planen behöver också efterföljas. Hur gör man för att få planen att efterföljas?

Ett sätt kan vara att ha en genomtänkt fortbildningssatsning som all personal har möjlighet att delta i. Ikväll hade jag första delen i en sådan fortbildningsplan för vår skola. Det känns riktigt bra att få mandatet och förutsättningarna att kunna driva den här utvecklingen igen.


lördag 3 september 2016

Digitala lyftet

Det finns en "Lyft"-trend: Mattelyftet, Läslyftet, Lönelyftet, Speciallärarlyftet och nu även Digitala lyftet. I mitt jobb på Uppsala universitet ingår jag i en grupp som har fått i uppdrag att arbeta fram tre delar till en modul i Digitala lyftet som handlar om digitalt berättande. Det känns som ett spännande uppdrag. Vilka texter, frågor och annan inspiration kan göra att kollegor kommer igång med att låta eleverna skapa med digitala verktyg?

En del av innehållet är, liksom i de andra lyften, filmer som ska inspirera till samtal och lärande för deltagarna. I onsdags spelade vi in till filmerna på min skola Växthuset. Vårt arbete med bloggen Frågvisa ska vara ett exempel på hur man kan arbeta med digitala verktyg och berättande. Mina elever har arbetat med klassikern Pricken av Margret Rey. De har fått träna på att återberätta tillsammans i helklass, sedan i mindre grupper. Vi delat upp berättelsen i åtta delar och de har illustrerat den del de ska återberätta. Sedan har de fått använda appen Shadow Puppet EDU för att skapa en digital berättelse.


Det digitala lyftet planeras lanseras under hösten.