måndag 25 september 2017

Spår av ett bloggprojekt

I min nuvarande arbetssituation har jag haft svårt att hitta tid för att pedagogblogga. Jag saknar möjligheten att ta tid för att dela någon undervisningssituuation och utveckla tankar. Nu tar jag mig lite tid.

Ibland kan jag undra över vad som händer med bloggprojekten jag gör efter att de är klara. Jag kan spara dem i digital form och gå tillbaka till dem, men vad händer hos eleverna som deltagit? Vad stannar kvar?

Igår fick vi en kommentar på en av mina gamla bloggprojekt, Snällfrön. Ett bloggprojekt där elever skapade undervisningsfilmer på temat värdegrund. Syftet var att lyfta en ganska orolig elevgrupp och ge dem verktyg bygga ett prositiv arbetsklimat i klasserna. Projektet var verkligen en utmaning. Det var verkligen så mycket som var uppförsbacke på så många olika sätt. Ibland kunde det kännas som att filmerna föll tyngdlöst i en rymd av skolvardag och inte fick något riktigt fäste. Vad gick fram till eleverna? Vad fick fäste? Var det bara en rolig grej?

Kommentaren jag fick igår gjorde mig riktigt rörd. Riktigt glad. Den talade om för mig att projektet fick fäste. Det satte spår.


Vi vann silver i Webbstjärnan med bloggprojektet Snällfrön.