fredag 26 november 2010

Kidblog

decembertjejs IKU-krumelurer hittar jag tips om kidblog - ett sorts elevanpassat blogverktyg som jag genast blir intresserad av att undersöka närmare...  ...en annan dag, tänker jag trött som jag är så här fredag eftermiddag, men så är det så fantastiskt att man ramlar över en 6 minuters introduktionsfilm när man googlar kidblog och då drar nyfikenheten mer än tröttheten.

Det är en kul idé att göra det lätt för klasser att starta bloggar, men introduktionsfilmen lockade inte mig att använda redskapet. Det fanns få möjligheter att anpassa sidan och speakerns råd att göra inställningar så att  bara inbjudna fick lämna kommentarer fick mig negativt inställd. En 6 minuters film kan dock inte visa ett redskaps hela potential. Om någon som läser detta och ändå blir sugen att testa kidblog eller redan gjort det/gör det så får ni väldigt gärna skriva här vad ni tycker om verktyget.

torsdag 25 november 2010

Filmaffisch

Jag har jobbat med filmaffish-kursuppgiften här på morgonen. Det var inte helt lätt. Jag inser att PhotoShop har oändliga möjligheter och jag inser också att jag har väldigt mycket kvar att lära. Jag valde att arbeta med bilder från filmen. Bilderna är från början av ganska dålig kvalitet, men det var kul att kunna använda material från filmen.

Färgerna blev inte riktigt som jag tänkt ser jag nu när jag laddar upp bilden på den här datorn (jag har haft tre parallella datorer under arbetet (en med Måns manualer (=bra, men inte helt lätt för mig att följa så jag har en annan version av PS), en med Elza Dunkels föreläsning och en där jag har PhotoShop inlagt...)). Jag hade också tänkt mig att ha skuggor bakom mina cirklar, men där gick jag bet. Jag har lärt mig mycket och får nöja mig med detta nu...

Här är filmen för er som blir lockade av filmaffischen. Tyvärr blev kvaliten på filmen riktigt urusel (den var inte bra från början, och varför den blev änmer kass här vet jag inte - någon som vet?), men håll tillgodo... Tips! Välj inte "Full screen" - det ser bättre ut om du ser den i "litet" läge.

Vad gör att en blogg får läsare?

Det är en bra fråga och Kristina ger ett svar på sin blogg Kristina Alexandersons blogg.
Det som är slående genomgående i hennes svar tycker jag är begreppet "dela". ”Sharing is caring” är ett modernt IT-begrepp som säger en hel del om den här mentaliteten. Jag gillar det! Det väcker varma känslor inom mig som säger att människan inte är "ensam stark" och att fler kockar kokar en godare soppa. Slut med hemliga recept!

söndag 21 november 2010

IT eller IKT?

Vad är det egentligen för skillnad mellan IT och IKT? Jag kom fram till att skillnaden är en murbräcka för murarna runt vår skola. Det fick mig att byta namn på min blogg.

"IT står för informationsteknik eller informationsteknoligi" skriver Ulf Jämteruds i förordet till boken Digital kompetens i undervisningen - handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen. Vidare skriver han:
"Under 1990-talet lanserades begreppet IKT, där K:et står för kommunikation. Med begreppet IKT ville man poängtera att den moderna digitala tekniken inte bara handlar om att söka och ta emot information utan att det också i mycket hög grad handlar om kommunikation." 
Patrik Svensson skriver i sin bok Språkbildning i en digital värld - informationsteknik, kommunikation och lärande:
"Man kan kanske hävda att kommunikationsaspekten av den nya tekniken framträder tydligare med denna benämning /IKT/ men samtidligt kan informationsteknik som term utan tvivel sägas inkludera kommunikation likaväl som information. Som språkvetare känner till är inte ett ords eller en terms betydelse alltid direkt kopplat till den bokstavliga eller ursprungliga betydelsen av ord. Därför ät det i mina ögon oproblematiskt att använda informationsteknik för att prata om teknik som har ett mer kommunikativt och pedagogiskt syfte."
Ulf Jämterud menar att begreppet IKT använts främst i undervisnings- och utbildningssammanhang men att det funnits en en strävan att sprida användningen av termen. Han skriver:
"Efter ett drygt decennium tvingas man dock konstatera att denna lovvärda strävan har misslyckats. IKT är och förblir ett skolbegrepp - de flesta utanför skolans värld har sällan eller aldrig hört talas om det. Därmed upplever jag IKT-begreppet som en belastning snarare än en tillgång."
Elza Dunkels tar i sin bok Vad gör unga på nätet? upp en ytterligare ett begrepp som kan användas för att som hon skriver "markera att nätet är mer än bara en arena för att sända och motta information", nämligen interaktionsteknik. Ett begrepp hon menar numera används alltmer. "En stor fördel med uttrycket är att det kan förkortas IT, vilket blir enklare att säga och enklare att begripa", skriver hon.

Med ovanstående kloka nättänkares samlade observationer och reflektioner över termerna IT och IKT kan jag se tydligare. Nya begrepp och termer är inga totala sanningar huggna i sten. Det är mer som små babysar. Det är omöjligt att veta vem en baby är eller vem han/hon kommer att vara om 15 år. Tid, kultur och omständigheter formar oss som människor och detsamma tycks gälla begrepp och termer. Nu när IT har vuxit på sig så kan vi se, om vi inte sett det tidigare, att begreppets "personlighet" även kan rymma kommunikation. Ulf Jämterud skriver:
"Det har också hävdats att själva tanken bakom begreppet /IKT/ är felaktig, eftersom IT alltid har innefattat tekniker för kommunikation och inte enbart en envägsförmedling av information."
Det främsta skälet till att välja begreppet IT framför IKT anser jag är att markera att skolan är en del av övriga samhället och inte en egen bubbla med egen verklighet med egna begrepp. IT kan vara en viktig murbräcka när det gäller att riva de murar som omgärdar skolan och i många falla skiljer skolan från samhället som skolan syftar till att göra eleverna delaktiga i och förbereda eleverna för. Jag väljer att använda begreppet IT.

En annan fördel med det valet är att man kan göra massor av roliga slogans, till exempel som IT-gymnastiet i Uppsala "We love IT!".

Jag ska se om jag kan ändra namnet på min blogg...

internet eller Internet?

Jag har länge undrat över vad som egentligen gäller - ska det vara stor eller liten bokstav i ordet internet? I texter av olika slag kan man se båda varianterna ungefär lika ofta. I Svenska akademins ordlista online ges båda möjligheterna.
Jag har just börjat läsa Elza Dunkels bok Vad gör unga på nätet och får där i inledningen ett klargörande som gör att jag får en bättre förståelse.

Så här skriver hon:
"Jag har också anslutit mig till konventionen att skriva internet med liten begynnelsebokstav för att markera att det inte längre ses som något främmande med ett eget namn, utan som en naturlig del av livet, ungefär som andra infrastrukturella element: järnväg, telefonnät, vattendrag."

Jag gör detsamma.

tisdag 16 november 2010

"Skapar en väldig nyfikenhet"

...säger Marie Andersson om att använda bloggen i undervisningen i detta klipp från Lärarnas Nyheter på Skolforum i år. Hon berättar i filmen om bokbloggen Detektiven Emil och vi som hon driver tillsammans med sina elever på Gotland. Tack Joachim Thornström för tipset!


Bloggen i undervisningen from Lärarnas Nyheter on Vimeo.

måndag 15 november 2010

Etikuppgiften, del 2

Det som kanske är mest slående när jag sammanställer IKT-enkäten är att 100% av de tillfrågade årskurs fyrorna (40 st) har dator hemma och 100% har internet.

42% använder dator eller spelar spel varje dag. Lägg till att 47% spelar 3-6 gånger i veckan.
De flesta av eleverna i min undersökning använder datorn till att spela och chatta.

30% anger att de har kommit överens om regler för datoranvändande hemma.

Bara 2% anger att de råkar ut för någon tråkighet på internet.

Här kan ni se vad de använder datorn till och hur ofta:


torsdag 11 november 2010

Wordle är användbar!Jag har i tidigare inlägg skrivit om webbverktyget Wordle med vars hjälp man kan skapa ordmoln. Det är spännande att utforska vad ett nytt verktyg som detta har för potential. Åsa använde det som topplist i sin blogg och nu ligger en Wordle på min skolas hemsida som en inbjudan till ett jubileum.

Bokomslag

Så här skriver Skolverkets Kolla källan angående bokomslag på webben:
"Bilder av bokomslag
Många förlag har bildarkiv på nätet där man får ladda ner bokomslag som man sedan får använda i redaktionell text som rör boken (som t ex boktips på webben). Man får dock inte gå in och ändra eller manipulera bilderna på något sätt. Enklast är att gå in och titta på bokförlagens hemsidor (information finns ofta under rubriken Press) och se vad respektive förlag har för regler.
Några förlag där man får använda omslagsbilder tillsammans med redaktionell text:
Norstedts FörlagsgruppBonnierförlagenNatur & KulturOrdfront"


Rabén & Sjögren (Norstedts Förlagsgrupp) skriver i sitt bildarkiv på sin hemsida:
"I vårt bildarkiv kan du hämta författarporträtt och omslagsbilder. Bilderna får endast publiceras i samband med redaktionell text om respektive bok."


Jag blev då frågande inför vad som egentligen menades med redaktionell text. Räknas en blogg och/eller en hemsida som en redaktionell text? Får man använda bokomslagsbilderna om man boktipsar och/eller skriver recensioner eller liknande på webben?


Jag skrev till Rabén & Sjögren och frågade. Här är det svar jag fick:


"Hej Elisabet!
Ja det ska gå bra att använda bilder till detta.
De är friköpta för att kunna användas i samband med presentation av författarskap eller aktuell titel."Bra va?!

onsdag 10 november 2010

Bloggen möter undervisningen

När jag letade efter Liza Greczaniks nya bok Elever online i vår bibliotekskatalog (den fanns inte inköpt, men jag har lagt in ett önskemål om att den ska köpas in och de brukar vara på hugget) fick jag syn på boken Bloggen möter undervisningen. Jag har läst halvvägs och kan konstatera att boken ger bra tankar, tips och idéer på hur bloggen kan användas i undervisningen. 


Liza skriver i inledningen:
"Jag har genom bloggandet fått träna mig i att formulera åsikter och tankar på kort tid. Detta har varit en utmaning eftersom jag tidigare har förknippat snabbt komponerade texter med halvmesyrer. Genom bloggen tränar jag mig i att ta steget "ut på papperet". För många som drabbas av kval inför att skriva handlar det om att ta sig förbi gränsen mellan att sätta fingrarna på tangentbordet och att börja skriva. Vissa tycker att detta steg är lätt att ta medan det är väldigt tungt för andra. Jag tror att bloggen kan vara ett suveränt hjälpmedel i detta sammanhang eftersom den skrivträning som klommer med bloggen bidrar till att eventuella prestationskrav inför textskapande sänks."


Något längre fram skriver hon:
"Bloggen är på många sätt en informationskanal i demokratins tjänst. I samband med bloggrevolutionen vill plötsligt alla och envar göra sina röster hörda på webben och starta debatter i olika ämnen. Aldrig har det varit så populärt att tycka till i olika frågor som nu."


...och längre fram:
"Med makt över språket kan de /eleverna/ stå upp för sina idéer, argumentera för det de tror på och på det sättet uppnå många av sina mål. En av bloggens största styrkor är att den är språkutvecklande - både för skribenten och för dennes läsare. Bloggen uppmuntrar till kommunikation, diskussion och reflektion."


Läsvärt och inspirerande!

"It är viktig i framtidens skola"


...så börjar Skolverkets sensaste nyhetsbrev denna gång har temat it i skolan. Det känns som att jag går den här kursen vid just rätt tillfälle. Är det någon som vill anställa mig som it-inspiratör? Jag är sprängfylld med idéer och visioner!

< Klicka på bilden för att komma till nyhetsbrevet.

Här är några klipp ur nyhetsbrevet. Först från den första artikeln It är viktig i framtidens skola:
"Den nya skollagen slår fast att alla elever utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.
– Detta är en likvärdighetsfråga. Alla måste ges samma grundförutsättningar, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket."

"– Hemmet och fritiden är arenor där unga bygger upp viktiga delar av sin digitala kompetens. Men det går inte att utgå ifrån att de lär sig alla digitala färdigheter de behöver på egen hand, säger Peter Karlberg."


"– Lärare och elever måste ha tillgång till digital teknik. Tillgång skapar dock inte automatiskt ett avsett lärande, men om inte tekniken finns tillgänglig är det förstås omöjligt, säger Peter Karlberg."


"– Du skulle aldrig låta någon annan använda din tandborste och på samma sätt ska du resonera kring dina lösenord, säger Kristina Alexanderson." i artikeln Elever behöver kunskap om källkritik.

torsdag 4 november 2010

Addad på nätet

Till och med på biblioteket har jag mina nya IKT-glasögon. Jag lånade ungdomsboken Addad på nätet av Katia Wagner. Det var en ganska plågsam, men viktig läsning. Det handlar om Sveriges första riktigt stora nätsexhärva där unga flickor för några år sedan fick kontakt med en som utgav sig för att heta Alexandra. En kontakt som senare ledde till sexuella övergrepp. Addad på nätet är en bearbetad version av boken Alexandramannen som kom ut på Förlags AB Weinco 2008. Boken är välskriven och informativ. De passar för vuxna som har att göra med ungdomar och för ungdomar i åldrarna 12 och uppåt.

Läs mer:
på författarens hemsida
och recension i Sydsvenskan

  IKTenkät

  Här är IKT-enkäten jag planerar testa nästa vecka. Ge gärna respons! Jag planerar publicera urval av resultatet här på bloggen när jag genomfört enkäten.


  Klicka på bilden för att se den större och tydligare!

  onsdag 3 november 2010

  Klassblogg skapar struktur

  "– Det skulle vara mycket besvärligare på utvecklingssamtalen om inte bloggen fanns där man kan titta på vad jag jobbar med, påpekar Matilda." i en artikel i Datorn i utbildningen nr 6 -10. Det är Guldäppelvinnaren Josef Sahlins klassblogg Tegelbobarn som det handlar om i artikeln. Läsvärt!

  måndag 1 november 2010

  Blogg för samlärande

  Idag har vi haft studiedag och jag har som skolans Språkambassadör ansvarat för en del där vi försöker skapa en gemensam förståelse för vad observationspunkterna i diagnosmaterialet Nya Språket lyfter innebär. Vad kan då lämpa sig bättre som plattform för detta samlärande om inte just en blogg?

  Jag valde den enklaste bloggmallen och fokuserade designen på att ge etiketterna en framträdande roll. Etiketterna ska hjälpa oss att sortera det material vi successivt förhoppningsfullt kommer fylla bloggen med.
  Besök gärna vår blogg: Nya Språket lyfter på Växthuset