fredag 26 september 2014

Språkundervisning med frågor

Egentligen är arbetat med bloggen Frågvisa ett språkutvecklingsprojekt. Jag ser det än mer tydligt nu när jag just tittat på UR-programmet Språket bär kunskapen: Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd.

Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna och verkar som gästprofessor vid Malmö Högskola. Hon vill bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Hon pratar i programmet om viken av att lyssna in var eleverna befinner sig, inte minst var de befinner sig rent språkligt.
"Om man tar över som lärare så hör man inte längre vad barnen har att säga. Kärnan i undervisningen är att man anknyter till det. Det är självklart!", säger Maaike Hajer.
"Språkundervisningen hänger helt klart ihop med ett formativt förhållningssätt till lärande." 
Maaike Hajer pratar vidare elevernas många frågor och vem som egentligen tar sig tid att lyssna på dem. När hör vi egentligen hur eleverna formulerar sig?

Jag tycker att det är spännande tankar och det passar väldigt bra ihop med grundtanken med bloggprojektet Frågvisa. Genom projektet kommer eleverna få öva sig på att formulera frågor kring sådant som de är nyfikna på. Vi kommer att träna på olika sätt att hitta svar på frågorna och vi kommer att undersöka olika sätt att förmedla svaren på.

Här är en länk till UR-programmet.
Här är en länk till bloggen Frågvisa.


söndag 21 september 2014

Chatterkid ger svar

Nu är vi igång med vår nya blogg Frågvisa. Vi har pratat om vad en logo är och eleverna har fått rita förslag som vi nu håller på att välja bland.

Vi har också startat med bloggens huvudsyfte som är att låta eleverna formulera frågor, hitta svar på dem och synliggöra svaren.

Första lektionen gjorde vi en podcast där en elev fick intervjua spågumman i En läsande klass. Elevernas klasslärare hade rollen som spågumman på vår uppstartsdag, så det passade perfekt att intervjua henne när hon fanns i klassrummet.

Den här veckan pratade vi om att svara med hel mening och eleverna fick öva det med hjälp av appen ChatterKid. Olika grönsaker och frukt fick vara huvudpersoner och berätta svaren på några av de frågor eleverna skrev ner vid allra första gången vi träffades.

Här är en kort film som visar hur appen fungerar:


Eleverna fattade galoppen på en gång och kunde spela in sina svar utan problem. Det blev en riktigt rolig lektion. Filmsnuttarna kan man spara i filrullen och sedan ladda upp på bloggen. Här är en länk till Currys svar.


onsdag 17 september 2014

Öppen konferens

I en öppen konferens är det deltagarna som tillsammans bygger innehållet efter de behov som finns i gruppen. Idag har jag varit i Göteborg på öppen konferens för pedagogsajter. Tillsammans med en kollega har jag fått i uppdrag att dra upp riktlinjerna för Pedagog Uppsala.

Pedagog Uppsala är tänkt att vara en sida där positiva exempel från våra verksamheter lyfts fram i syfte att inspirera och utveckla pedagoger i området. Att i det här startskedet av att skapa sajter få möjlighet att nätverka med ansvariga för andra pedagogsajter i Sverige var väldigt givande. Vi har idag pratat om allt från organisation av redaktion till forskning och visioner. En del sajter har varit igång längre som till exempel Pedagog Stockholm och andra har, liksom vi, bara just startat sitt arbete. Nu känner vi oss inspirerade, stärkta och laddade att arbeta vidare med vår sajt.


fredag 12 september 2014

Webbstjärnelärare i Uppsalatidningen

"Bloggande lärare ska ge roligare lärande", blev rubriken på artikeln i Uppsalatidningen, en lokal veckotidning i Uppsala, om vår Webbstjärneworkshop i Uppsala.fredag 5 september 2014

Enkel attribution med hjälp av Foter

Jag har gjort två nya instruktionsfilmer om hur man på ett enkelt sätt hittar en bild man får använda och hur man infogar den med rätt attribution.

Att infoga en bild på en blogg:


Att infoga en bild i PowerPoint: