onsdag 17 september 2014

Öppen konferens

I en öppen konferens är det deltagarna som tillsammans bygger innehållet efter de behov som finns i gruppen. Idag har jag varit i Göteborg på öppen konferens för pedagogsajter. Tillsammans med en kollega har jag fått i uppdrag att dra upp riktlinjerna för Pedagog Uppsala.

Pedagog Uppsala är tänkt att vara en sida där positiva exempel från våra verksamheter lyfts fram i syfte att inspirera och utveckla pedagoger i området. Att i det här startskedet av att skapa sajter få möjlighet att nätverka med ansvariga för andra pedagogsajter i Sverige var väldigt givande. Vi har idag pratat om allt från organisation av redaktion till forskning och visioner. En del sajter har varit igång längre som till exempel Pedagog Stockholm och andra har, liksom vi, bara just startat sitt arbete. Nu känner vi oss inspirerade, stärkta och laddade att arbeta vidare med vår sajt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar