onsdag 5 februari 2014

Rätta IT-prov

Jag rättar IT-prov. Våra femmor har fått visa delar av sina kunskaper i ett IT-prov. Jag har valt att testa ett upplägg där eleverna fått som morot att de som når vasst (mer än godtagbara kunskaper) på våra senaste IT-mål, ska få möjligheten att delta med en egen blogg i Webbstjärnan. Alla kommer att arbeta mot samma nya mål, men de som väljer att starta egen blogg får använda den som verktyg för att nå de nya målen.

Anledningen att jag bara ger de som blir "vassa" den här förmånen är att jag vill vara säker på att eleverna som får förtroendet att representera skolan med egen blogg verkligen är trygga nätanvändare.

Intresset för att starta egen blogg har varit enormt. Cirka 95% av alla våra femmor vill nappa på erbjudandet och de kämpar på som bara den för att nå målen. Det är verkligen en lockande morot jag har skapat.

Jag har känt mig lite fundersam över det här tillvägagångssättet. Varför bara låta några få göra något som alla skulle utvecklas av? Kommer de som inte når vasst att bli väldigt besvikna? Kommer de att känna sig som sämre nätanvändare?
Jag har inte svar på frågorna, men jag har nu valt att ge detta arbetssätt ett försök. Jag får utvärdera efteråt och se vad resultatet blev.

Idag ska 5A få tillbaka sina rättade prov och få se vad de behöver komplettera med för att bli vassa. De har tre veckor på sig att komplettera och visa upp de kunskaper som de ännu inte visat nog tydligt.

måndag 3 februari 2014

MIK-rummet

Logo för Statens medieråds nya
webbplats MIK
Statens medieråd öppnar en ny webbplats nästa vecka.
"Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till flödet som publicister i sociala medier. För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet - MIK - en nödvändig kompetens för alla."
Så beskriver Staten medieråd själva bakgrunden till sin nya sida. Sidan är för pedagoger, bibliotikarier och föräldrar och syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. På Safer Internet Day, den 11 februari, öppnar sidan och kommer att hittas på adressen www.statensmedierad.se/MIK

Här är en länk till en broschyr om den nya sidan.