Om

Välkommen! Kul att du tittar in. 


Efter att ha arbetat som grundskollärare på låg- och mellanstadiet i drygt 15 år bytte jag för fem år sedan inriktning till att jobba som trä- och metallslöjdlärare. Jag arbetar 60% som grundskollärare på Valsätraskolan i Uppsala. 

Jag började arbeta med bloggen som ett redskap i undervisningen när jag arbetade som klasslärare. Som slöjdlärare har jag fortsatt med det.


En del av min tjänst har jag ett IT-utvecklingsuppdrag. I den rollen får jag möjlighet att inspirera kollegor att använda digitala verktyg i undervisningen.


Retserande 40% arbetar jag som adjungerad adjunkt på Uppsala universitet. Där ansvarar jag för en bildkurs och har även undervisningsuppdrag där jag kan inspirera till användning av IT i undervisningen.


På den här bloggen skriver jag reflektioner kring mitt lärande med mina IT-glasögon. Jag skriver mer frekvent på min slöjdlärarblogg Slöjdpedagogen


Jag har nyligen bytt arbetsplats och har ännu inte hunnit starta några nya bloggprojekt. Jag har massor av idéer och vi får se snart vad vi kan starta med...

Slöjdpedagogen är min pedagogblogg där jag försöker få fatt i mitt lärande som slöjdlärare och slöjdare.

Här är några sidor som jag arbetat med under förra läsåret:
Slöjdsalarna - en blogg som visar vad vi arbetar med i slöjdsalarna på Växthuset. På sista tiden har jag bloggat mer frekvent där än här.
Snällfrön - ett värdegrundsprojekt där elever genom film lär varandra.
Frågvisa - elever på Växthusets blogg som bygger på idén om att man lär genom att ställa frågor. Arbetet med bloggen sker främst på de lektioner då jag samarbetar med klasserna en lektion varannan vecka. 


Jag har varit med i framtagandet av tre delar i Skolverkets Digitala lyft Digitalt berättande (del 2-4).Jag har också fått besök i mitt slöjdklassrum av ett filmteam från Läslyftet för modulen Från vardagsspråk till ämnesspråk (del 5, moment A).
Där inte annat anges är allt på bloggen skrivet, ritat eller fotat av mig, Elisabet Jagell, och licensierat under 


Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.