måndag 28 maj 2012

Småungar & medier


"Mediekompass har tagit fram lektionsmaterial för att arbeta med de yngre barnens medievanor baserat på Statens medieråds rapport Småungar & Medier. Materialet är utformat för förskolan upp till årskurs 5. Övningen ger eleverna möjlighet till en gryende källkritik kring de medier de använder.

Syftet är att inventera medievanorna i klassen, att reflektera kring sitt medieanvändande och att få barnen att diskutera medieprodukter sinsemellan." (länkar är ett tillägg från mig)

Så beskriver Statens medieråd själva lektionsmaterialet. Jag har inte själv använt materialet, men efter en snabb genomtitt tycker jag att det verkar riktigt bra.

De har även tagit fram en lärarhandledning för äldre barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar