måndag 28 maj 2012

Sju frågor om spel

Idag är jag ute och uppdaterar mig om resurserna som finns på bland annat Statens Medieråd. Jag ser att de har en ny folder som tar upp vanliga frågor om spel. Foldern heter Sju frågor om spel. Foldern riktar sig till föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Här är råden som presenteras i foldern:

"Tips på hur du som vuxen kan spela roll
 Respektera åldersrekommendationerna
 För en dialog med barnet om vilka spel det spelar
 Ta reda på vad spelen kostar för att slippa överraskningar
 Skaffa dig en egen uppfattning om spelen, prova gärna själv
 Kom överens om hur lång tid och vilka spel barnet får spela
 Prata med andra vuxna om vilka regler man har kring spel"

Foldern skulle passa bra att dela ut vid till exempel ett föräldramöte där man lyfter frågor om barns spelvanor och internetanvändande.Det finns också en relativt ny folder om Statens Medieråds uppgift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar