måndag 21 maj 2012

Nätberättande

"Datorn och internet har frigjort berättarlusten på ett sätt som för alltid påverkat berättandet och dess former. Att öppna sitt inre, snabbt och utan självcensur, och att göra det tillgängligt för alla det är en stor förändring av berättandet."

Så inleds det mycket innehållsrika och intressanta programmet Nätberättande som är en del i serien Ett evigt berättande från UR. Programmet inleds med ett reportage om att skriva för spel. Tommy Tordsson berättar om hur det är vara författare till ett dataspel. Den största skillnaden är att man som läsare av en interaktiv berättelse kan påverka innehållet. Tommy Tordsson talar om en kommande, helt ny, generation berättare som tänker interaktivt och icke-linjärt.

Programmet tar även upp om fanfiction. Fanfiction är när man skriver en ny berättelse men använder sig av redan existerande karaktärer från till exempel en roman.
"Vi är inne i uppbyggandet av ett stort textuniversum där medierna går i varandra och där berättelserna byter mediala uttryckssätt", säger Christina Ohlin-Scheller, fil dr på Karlstads universitet som forskar om ungas läs- och skrivvanor. Hon pekar på en medskapandekultur i det nya medialandskapet och talar om fanfictionforumen som informella lärandemiljöer där unga lär, stimulerar och uppmuntrar varandra.

Programmet hinner också med att berätta om Sara Rudenmo, lärarstudent i Uppsala (2010), som skriver en bakblogg och som vill använda nätpublicering som ett sätt att utveckla sina elevers skrivande. Och om Hannah Skjöld som berättar genom att skapa film. Hon valde att göra hennes egenfinansierade film "Nasty Old People" tillgänglig för alla genom att lägga ut den på nätet. Det blev ett sätt att få en fantastisk oanad spridning för filmen.Programmet är tillgängligt till och med 17 aug 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar