söndag 2 september 2012

Class DoJo

Jag gillar inte belöningssystem i helklass. Visst, jag vet att de kan ha positiv effekt, men de kan aldrig vara rättvisa och jag kan aldrig veta hur de egentligen påverkar den enskilda eleven.

Det har hänt att jag tagit över klasser som haft pågående belöningssystem som jag fått "ärva" och förvalta eller om möjligt avveckla efter bästa förmåga. Inte sällan har klasser tagit upp på klassråd att de önskar belöningssystem i klassen. Ofta är det för att de tycker att det varit för pratigt på lektionerna och de tänker att ett belöningssystem skulle kunna göra situationen bättre. Det kan också vara för att de hemskt gärna vill ha glass och glass har varit den belöning de tidigare fått i ett tidigare belöningssystem.

Min ovilja till att använda belöningssystem i helklass har sin grund i min tro på att barn alltid vill göra sitt bästa efter sina förutsättningar. Barn i samma klass/grupp har många gånger väldigt olika förutsättningar och ett gemensamt belöningssystem i helklass riskerar då bli väldigt orättvist och kan bli otrevligt utpekande.
Ofta gör, för tillfället opåverkbara, omständigheter kring barnet att barnet har svårt att bete sig annorlunda och vi runt om har inte möjlighet att göra mer än vi gör för tillfället. I bästa fall kan systemet inspirera till bättre beteende, men i värsta fall kan systemet peka ut och stigmatisera.

Belöningssystem för enskilda elever, där det är tydligt vad man bedömer och varför man gör det och där poängen är öppna enbart för berörda, kan däremot vara både motiverat och effektivt.

Jag hittade webbresursen Class DoJo som är tänk att hjälpa dig som pedagog att hålla reda på ett belöninsgsystem.

I Class DoJo verkar tanken vara att klassöversikten ska vara synlig för alla under lektionpasset via klassens Smartboard eller projektor. Läraren ska gå runt och dela ut positiva poäng eller negativa. Ett litet ljud ska göra eleverna uppmärksamma för hur poängen förändras och de kan också se poängställningen på projektionen. Det här känns väldigt främmande för svensk skola och den värdegrund den vilar på. Jag hoppas att jag inte genom det här inlägget inspirerar någon att använda verktyget på det sättet.

Class DoJo skulle dock kunna användas till ett belöningssytem för enskilda elever. Den roliga och tydliga layouten skulle kunna inspirera elever och det smidiga och trevliga upplägget av sidan verkar kunna hjälpa pedagogen att hålla reda på allt och också kommunicera resultatet till till exempel föräldrar. Jag skulle dock rekommendera att man enbart håller sig till de positiva poängen (kom in i tid till lektion istället för kom försent).Här är en länk till en lite längre film som visar hur man kommer igång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar