onsdag 6 juni 2012

Facebook under 13?

En artikel i The Wall Street Journal, publicerad i förrgår, tar upp ryktet om att Facebook arbetar med att utveckla funktioner som skulle göra det möjligt för barn under 13 år att skaffa Facebook-konton.  Åldersgränsen beror på den federala lagstiftningen i USA där barn är barn upp till och med 12 år. Från 13 år är ansvar för upphovsrätt med mera lättare att hantera lagmässigt.

Vi känner nog alla till mängder med barn under 13 år som är flitiga användare av Facebook. De skaffar sig konton, med eller utan föräldrarnas medvetenhet, genom att i registreringen hitta på en ålder åt sig som är över 13. Jag känner även till pedagoger som har Facebook-grupper med elever under 13 år.

Jag skulle också vilja använda Facebook med mina elever under 13 år. Jag har dock känt att det tagit emot att göra det när jag därigenom skulle uppmuntra dem att bryta mot en lag och kanske även skulle riskera att exkludera någon elev som, med all rätt, har föräldrar som inte vill att deras barn ska vara med på Facebook.

Fördelarna med att använda Facebook med eleverna är, som jag ser det, att man kan nå eleverna med information, diskussioner, länkar, tips med mera på en plattform där de (flesta) redan finns. Eftersom många i nuläget använder Facbook dagligen når informationen snabbt ut.
När man som skola använder Facebook som en arena blir diskussioner kring upphovsrätt, språkbruk och värdegrund på nätet aktuellt och direkt verklighetskopplade. Diskussionerna skulle röra en verklighet på ett forum/en arena som (de flesta) eleverna använder i sin vardag.

Jag skulle välkomna en mlöjlighet för barn under 13 år att skaffa konton på Facbook. Jag skulle även gärna se någon Facebook EDU variant så att jag som pedagog kan inkludera alla i en elevgrupp.
"– Vi vet att det redan finns barn under 13 år på Facebook och det är bra att man inte stoppar huvudet i sanden utan i stället försöker hantera det här", säger Thomas Jonsland, sakkunnig på området unga och internet hos Bris (Barnens rätt i samhället) i artikeln Facebook vill öppna för barnen, Dagens Nyheter 120604.
Jag håller med. Barn under 13 kommer inte sluta använda Facebook. Enligt undersökningar är redan över 7,5 miljoner barn Facebookanvändare. Jag tycker att det vore bra om de kunde vara det utan att behöva ljuga om sin ålder. Genom en öppenhet i åldersfrågan kan också ett öppnare samtal föras och problem som uppstår för yngre användare kunna mötas på ett bättre sätt.
Jag skulle dock önska att konton för de yngre åldrarna kunde slippa reklamen.

'Inga kommentarer:

Skicka en kommentar