lördag 2 juni 2012

Är det lärarnas ansvar att stoppa nätmobbningen?

Skolinspektionen tycker att lärarna måste ta ansvar för att stoppa näthatet bland elever. Läraren Svante Servin och Agneta Åhlund, chef Rädda barnens sverigeprogram, diskuterar frågan i Nyhetsmorgon:

%C3%84r%20det%20l%C3%A4rarnas%20ansvar%20att%20stoppa%20n%C3%A4thatet%20bland%20elever?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar