fredag 23 mars 2012

Konst, internet och Creative Commons

Webbpublicering med hjälp av Creative Commons skapar nya idéer, fördjupar och breddar det ursprungliga konstverket. Se exempel i filmen nedan:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar