måndag 6 februari 2012

Sociala nätverk i klassrummet

Det finns ett flertal plattformar för kommunikation och lärande på nätet. Dels finns de stora, för svenska skolan anpassade plattformarna som till exempel Unikum och EdWise som erbjuder kopplingsmöjligheter till Lgr -11 och bedömning. Dels finns olika fria webbplattformar som till exempel Edmodo och nya Teamie. Sedan finns en mängd olika Wiki-platser och bloggverktyg som man kan skapa och forma själv (ett exempel är den skolblogg jag använder med mina elever - V5:or) och så förstås Facebook som kan användas som kommunikationsverktyg i undervisningssammamhang.

Det är inte lätt att få överblick över alla dessa verktyg. Jag skulle önska att någon skulle ta sig an en jämförelse undersökning á la Råd & rön. Det verkar finnas fördelar och nackdelar med var och en. Jag gissar att varje verktyg har sitt ultimata användningsområde. Problemet är dock att man måste välja (och ibland får man inte välja, kommunen väljer åt en...) för det kan bli knepigt och rörigt att använda flera sådana här plattformar samtidigt. Man kan inte har alltför många inloggningar och alltför många platser att dagligen scanna av...

Jag fascineras av ambitionen att använda nätet för kommunikation och lärande med hjälp av ett sådant här verktyg/en sådan här plattform. Det handlar om att knyta samman, tydliggöra och förenkla. Ju fler plattformar som dyker upp, använda och utvärderas desto bättre kommer de förmodligen att bli. Jag hoppas att dessa plattformar går mot en utveckling där eleven kan bli mer delaktig i sitt lärande. Där eleven kan bedöma sin egen utvecklingsprocess, där elever kan bidra med idéer till kommande projekt och där elever kan dela med sig av lärande och vi kan lära av varandra. Finns den plattformen redan?

Presentation av Teamie


Presentation av Edmodo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar