fredag 10 februari 2012

Karaktärsbeskrivaren

Här har jag beskrivit Extra i  Per Nilssons Extra - en morgon
stod hon bara där (det gick inte att få plats med hela
titeln tyvärr...)
I "Character Scrapbook" får du beskriva en bokkaraktär med en bild och sedan uppmanas du beskriva din karaktär med tio ord. Det finns visserligen inte så många olika hår, näsor etcetera att välja mellan, men man kan ändå få en bild att vara någorlunda nöjd med. Det finns även möjlighet att välja att beskriva djurkaraktärer. Å,ä och ö finns tyvärr inte och någon möjlighet att bädda in bilden hittar jag inte. Man kan dock skriva ut sin scrapbook eller ta en skärmdump som jag gjort här (jag hittar dock ingen uppgift om det är ok copyrightmässigt, men jag antar att det är ok eftersom "skriva ut" är ok).

Det här kan vara en bra "startnyckel" till att skriva karaktärsbeskrivningar på svenska eller på engelska. Det kan också användas som ett sätt att redovisa en bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar