måndag 19 maj 2014

Making is learning

I tredje sessionen av Learning Creative Learning (2013) samtalar Dale Daugherty och Leah Buechley om Makerkulturen.

Leah talar om making - skapa/uppfinna - som något väldigt grundläggande i att vara människa. Hon beskriver hur hon är med och skapar "hybrida möteplatser" bär till exempel origami och teknik eller lapptäcksteknik och IT blandas i syfte att nå nya grupper med Maker-kulturen. Hon menar att skapande - känslan av att kunna påverka, förstå och skapa sin omgivning (ur teknisk aspekt, men även i djupare betydelse som jag förstår henne) - är något alla bör få möjlighet till. När den här typen av aktiviteter hänvisas till fritidsintressen kommer det bara en liten grupp till del och Leah förespråkar därför att Maker-kulturen ska få ta plats i de allmänna skolorna. I mötet med skolans värld har hon genast stött på frågor som: Hur kan skapande mätas? Är det effektivt att låta eleverna fippla med teknik och skapande? Vad lär sig eleverna? Finns det nationella prov i skapande? Frågor som inte är helt obekanta för diskussioner kring slöjdens varande eller icke varande.

Dale och Leah pratade om Makerkulturen som en "mindset" istället för en "toolset". De menar att det handlar om att skapa miljöer där barn får skapa och göra och att det är just genom att göra som man lär sig. Kunskapen skapas i själva görandet.
Makerkulturen kan bestå av olika former av forum såsom Maker Faires, workshops med mera. Dale pratar om styrkan i när man visar och delar sina kreationer och när man skapar tillsammans. Att just visa upp och dela med sig av erfarenheter och lärdomar är motiverande i sig, menar Dale. Dela-kulturen skapar möten som i sin tur kan leda till nya kunskaper.

Återigen tänker jag att Makerkulturen rimmar väldigt bra med den svenska slöjdundervisningen. I slöjden har vi möjlighet att ge eleverna en miljö där de får skapa, undersöka och lära genom att vara kreativa. Det känns som en förmån att redan ha det utrymmet i en nationell kursplan. Det känns som en styrka att ha ett universitet som MIT som för upp de här frågorna på dagordningen och bjuder in till samtal och kunskapsutveckling.
Läs mer:
Omvärldsbloggen 140221: Makerkulturen – en viktig trend för skolan?
Omvärldsbloggen 140509: Lärandeanalytik och makerkultur
Hello Ziggy: In med makerkulturen i skolan

Jag har lite svårt att placera mina inlägg om just kursen Learning Creative Learning. Inläggen passar både på min slöjdpedagogblogg och här på min IT-pedagogblogg. Läs även mitt tidigare inlägg med reflektion från kursen på min slöjdblogg: Lära kreativt lärande
...och ett inlägg om ett besök på Stockholm Mini Maker Faire

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar