torsdag 9 januari 2014

Vässa dina kvalitativa kommentarer

Bra kan bli bättre.

Att skriva på nätet kräver en vass skribent. Du behöver ta hänsyn till dina mottagare, du behöver skriva kort, med rika meningar och du behöver tänka på att nyttja texttypens speciella superkvalitéer som till exempel möjligheten att kombinera text med länkar, bilder och filmklipp.

Det här tränar våra femmor sig i inför vårens stora utmaning - möjligheten att skapa en egen blogg. Innan jul satte vi upp fyra nya IT-mål. De som klarar dessa mål med mer än godtagbara kunskaper får i skolarbetet delta i Webbstjärnan med egna bloggar. De som inte når riktigt ända fram till mer än godtagbara kunskaper och de som inte önskar ha en egen blogg kommer att få arbeta med webbtexter på vår gemensamma skolblogg istället. Tanken på möjligheten att ha en egen blogg lockar och driver våra femmor. De är på hugget. De är laddade.

I veckan har vi tränat på att vässa de kvalitativa kommentarer som vi tidigare har arbetat med att författa. Vi gjorde det genom att eleverna två och två fick bedöma fyra fiktiva kommentarer. När de gjort sin bedömning hade vi ett gemensamt samtal och summerade tankarna kring vilken kommentar som var kass och vilken som var vass. När eleverna argumenterade för varför en kommentar var kass respektive vass synliggjordes fantastiskt mycket kunskaper som eleverna kollektivt bär med sig kring detta med text och nätet. När tankarna lyftes fram i lektionssammanhanget bekräftades och befästes det som eleverna möter i sin nätvardag. Eleverna vet i regel vad som är en bra text och vad som är en dålig. Förmågan att gå från att skriva en spontan, ordfattig, enkel webbtext som ofta kan förekomma i sociala webbkommunikationssammanhang till att skriva en genomtänk, kvalitativ webbtext med rika meningar i ett skolrelaterat eller samhällsmedverkande webbkommunikationssammanhang är något som vi i skolan har ansvar för att låta eleverna få möjligheter att träna upp.

Här är de fiktiva kommentarerna vi använde.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar