söndag 23 september 2012

Haiku Deck

Haiku Deck är ett trevligt presentationsprogram för iPad. Det är inte bara trevligt, det är också riktigt bra av speciellt två anledningar:

1. Man kan bara skriva en begränsad mängd text på varje sida. Det gör att man slipper tråkiga textfyllda presentationssidor som presentatören läser innantill. Presentatören utmanas tänka ut nyckelord som hen sedan får prata fritt runt. Verktyget erbjuder fem gratis teman (fler finns för en kostnad) med snygg och läsvänlig layout. Möjligheterna att justera layouten är ytterst begränsad, trist kanske man tycker först, men jag tycker att det kan vara bra eftersom det ger enkla, tydliga och snygga presentationer för alla oavsett vana av att använda det estetiska ögat.

2. Bilderna har alla Creative Commons licens med automatiskt attribution. Det är nästan för bra för att vara sant! Det du skriver in som text blir klickbara sökord i verktygets bildsökmotor. Du kan även ladda upp egna bilder. När du spelar din presentation finns en liten Creative Commons symbollängst ner (i vissa visningslägen finns den på annat håll i bilden...). Klickar man på den får man fram upphovsmannen och källan och kan klicka sig vidare till var bilden kommer ifrån. Riktigt smidigt och föredömligt:)Jag skulle gärna använda detta verktyg med elever och ge dem i uppgift att göra en enkel presentation kring något aktuellt. Som förberedelse skulle jag vilja prata med eleverna om bilders budskap och om bildsymbolik. Det skulle kunna bli en uppgift där eleverna får utmana sin förmåga att berätta med bild och ord där bild och ord är jämbördiga. Inte bara använda bild som en dekoration av en text som tyvärr många gånger är ett dike vi hamnar i inom skolan.

Mitt första försök gjorde jag på temat slöjdens fyra långsiktiga mål:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar