fredag 27 februari 2015

Den svårbedömda digitala litteraciteten

Susanne Kjällander berättar, i klippet nedan, om några av sina forskarprojekt och om den svårbedömda digitala litteraciteten. Hon lyfter fram flera konkreta elevexempel. I ett arbete innehållande bild, layout, typsnitt, ljud, musik, färg, text och ord bedömde endast text och ord i exempelskolan.

Ett problem som Susanne lyfter fram är att många 1:1-skolor jobbar digitalt med fortfarande bedömer analogt. Elever tvingas framstå som inkompetenta i till exempel en provsituation där de ska skriva för hand när de annars är vana att skriva på dator.

Forskning visar att skolresultaten sjunker vid 1:1- skolor några år efter start. Beror det på att eleverna presterar sämre? En tanke, som Susanne presenterar, är att det beror på att skolan ännu inte har hittat metoder för att bedöma det multimodala lärandet i den digitala litteraciteten.
Det krävs nya metoder för nya tider, konstaterar Susanne och avslutar med att lyfta fram några utmaningar och möjligheter.

Susanne Kjällanders hemsida kan man ta del av ny forskning kring elever och datorer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar