lördag 26 januari 2013

Slöjd + datorer = sant!

När jag började arbeta som trä- och metallslöjdslärare nu i höstas så kände jag ett behov av en separat blogg där jag kunde skriva om min utveckling som slöjdlärare. Jag skapade då Slöjdpedagogen. Jag tänkte nog att jag där skulle skriva mest om slöjd och slöjdande och inte så mycket om IT. Även om jag hade ambitionen att integrera IT med slöjd så tänkte jag inte att det skulle finnas så många möjligheter som jag nu ser. Det har blivit en hel del IT även på Slöjdpedagogen. Nu senast inlägg om elevbloggen Slöjdsalarna och om iMovie i slöjdsalen. Mitt allra senaste inlägg på Slöjdpedagogen handlar om databasen Slöjdportfolio. Slöjdportfolio är en databas för elevarbeten i slöjd. Eleverna kan dokumentera sitt lärande och kan inspireras av andras arbeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar