tisdag 22 januari 2013

Film i slöjdsalen

Förra läsåret hade vi ett skapande skola projekt där en filmpedagog från Film i Uppland lärde eleverna om grundläggande filmkunskaper och hur man enkelt kan redigera en film. Syftet var då att hitta ett sätt att dokumentera elevernas lärande i slöjden genom film.  Det landade dock i att eleverna istället för iMovie arbetade i presentationsprogrammet Keynote. Det blev några riktigt fina presentationer.

Jag arbetade då inte som slöjdlärare och hade bara möjlighet att följa projektet på håll. Nu, när jag detta läsår arbetar både som slöjdlärare och som IT-pedagog, är jag nyfiken på att se hur det skulle fungera att använda just film som ett verktyg i slöjden.

Under första terminen som slöjdlärare fick fokus ligga på att starta upp en slöjdblogg - Slöjdsalarna. Nu, denna termin när jag har bloggen på plats som plattform, har jag ambitionen att undersöka hur film och slöjd kan samarbeta. Vi har nu hunnit göra två filmer. En om hur man tvättar en pensel och en trailer om verktygen vi använder i slöjduppgiften Datavirus.

På min slöjdpedagogblogg - Slöjdpedagogen - kan du läsa mer om mina tankar kring film och slöjd i inlägget iMovie i slöjdsalen och Nya flikar.

Här är trailern:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar