fredag 11 februari 2011

www-lektion

Fem kortfilmer och två artiklar var basen för den www-lektion jag nu haft med våra två fyror. Det var en underbar känsla att göra en lektion helt uppbyggd på länkar, upplagda i ett blogginlägg som finns tillgänglig på elevernas egen skolblogg.

Så smidigt att planera, så rikt att kunna nyttja webbresurser av olika slag på en och samma lektion och så kul att det fungerar med bara en dator och en OH-kanon. 

Jag tror att alla elever som varit med tagit med sig en insikt om att det är viktigt att tänka till kring vad man publicerar på nätet. Jag var först orolig för att eleverna skulle bli rädda för att publicera över huvudtaget. Jag vill inte bedriva skrämselpropaganda, jag vill bara medvetandegöra. På frågan om de kommer att vilja publicera bilder efter lektionen så skrattade bara eleverna och intygade att det skulle de fortsätta att göra, men de skulle tänka sig för lite mer kanske.
Det låter lovande.

Här är en av de underbara kortfilmerna från norska dubestemmer.no som jag använde under lektionen:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar