fredag 26 september 2014

Språkundervisning med frågor

Egentligen är arbetat med bloggen Frågvisa ett språkutvecklingsprojekt. Jag ser det än mer tydligt nu när jag just tittat på UR-programmet Språket bär kunskapen: Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd.

Maaike Hajer är språkforskare från Nederländerna och verkar som gästprofessor vid Malmö Högskola. Hon vill bidra till ett ökat samarbete mellan språkdidaktiker och ämneslärare. Hon pratar i programmet om viken av att lyssna in var eleverna befinner sig, inte minst var de befinner sig rent språkligt.
"Om man tar över som lärare så hör man inte längre vad barnen har att säga. Kärnan i undervisningen är att man anknyter till det. Det är självklart!", säger Maaike Hajer.
"Språkundervisningen hänger helt klart ihop med ett formativt förhållningssätt till lärande." 
Maaike Hajer pratar vidare elevernas många frågor och vem som egentligen tar sig tid att lyssna på dem. När hör vi egentligen hur eleverna formulerar sig?

Jag tycker att det är spännande tankar och det passar väldigt bra ihop med grundtanken med bloggprojektet Frågvisa. Genom projektet kommer eleverna få öva sig på att formulera frågor kring sådant som de är nyfikna på. Vi kommer att träna på olika sätt att hitta svar på frågorna och vi kommer att undersöka olika sätt att förmedla svaren på.

Här är en länk till UR-programmet.
Här är en länk till bloggen Frågvisa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar