tisdag 5 mars 2013

PIM - PowerPoint och internetresurser

Idag har jag haft kurs i PowerPoint och internetresurser för min PIM-grupp. Det var en stor grupp som arbetade på väldigt bra och jag hade min IT-didaktikerkollega Maja till hjälp.

Jag hade samma workshop för en mindre grupp, ungefär hälften så många, förra terminen. En intressant iakttagelse är att samma innehåll tog så mycket längre tid att förmedla till en större grupp. Vi hann precis med det som jag planerat, men det var på håret. Nu gick det här bra tack vare att vi har två, men det är uppenbart att en gruppstorlek på tolv för denna typ av workshop är att föredra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar