måndag 23 april 2012

Att ge respons på en webbtext

Hur bedömer man en webbtext? Hur ger man respons på en text på en blogg?

Många ev våra elever producerar mängder med olika slags texter på webben varje dag. Hur kan vi ge dem respons så att de kan utveckla sitt skrivande?

Detta har jag klurat på en hel del. Mina kollegor och jag har de senaste året använt oss av det text-respons-material som finns i Görel Hydén och Martin Rodney läromedel Skriva Svenskas (Studentlitteratur) lärarhandledning. Efter att ha arbetat (i likhet med cirkelmodellen) med modelltexter, inspiration och utkast får eleven respons från ett papper där de kriterier som gäller för just den texttypen spaltats upp. Responsen ges i form av ett enkelt kryss på antingen: bra - ok - arbeta mer. Vid behov kan responsen på papper behöva kompletteras med enskilt samtal och stöttning utöver det man ger till gruppen.
Vi upplever att våra elever verkligen haft hjälp av denna respons. De kan snabbt se vilka kriterier de klarar bra och vilka de behöver arbeta vidare med i sitt förbättringsarbete av utkastet. Eleverna blir självständiga och deras tro på den egna förmågan och tron på utvecklingsmöjligheterna stärks när, den många gånger, abstrakta skrivutvecklingen spaltas ner och förtydligas på detta sätt.

Jag har provat göra egna responsmallar på specifika texttyper vi arbetat med kopplat till de mål vi satt upp i aktuella lokala pedagogiska planeringar eller enskilda elevers IUP (individuella utvecklingsplan). Det har gett tydlighet och styrfart åt elevernas arbete. Det är samtidigt ett tydligt och tidssparande sätt för mig som pedagog att ge respons på ett professionellt sätt.

Jag har idag suttit och tittat igenom texterna på mina elevers elevbloggar. Jag har ett gäng elever som har som IUP att tillsammans skapa en blogg kring något ämne man gillar och skriva webbtexter. Jag har främst kopplat det till mål i svenska. Jag har nu använt en responsmall (klicka på minibilden nedan) jag gjort utifrån målen. Det känns som ett riktigt bra sätt att titta på texterna. I morgon ska jag ha ett "redaktionsmöte" med mina elevbloggare och de ska få ta emot responsen. Det ska bli spännande att se hur detta utvecklar dem som skribenter.

Här är mallen jag använt. Jag har gett den licensen CC (by-nc) och jag blir glad om ni skriver en kommentar här på min pedagogblogg och berättar hur ni använder den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar