lördag 3 mars 2012

Flubaroo

Kände ni till att man kan göra sin Google-Docs-enkät självrättande?

kommande veckans IT-läxa för mina femmor har de i uppgift att se några korta filmer om kroppen på en webbsida och sedan svara på frågor i en Google-Docs-enkät. Svaren får jag med hjälp av Flubaroo rättade automatiskt och jag får en sammanställning av resultaten.
I den här typen av verktyg kan frågorna tendera att bli av mer söka-fakta-art, men jag tänker att man kan försöka klura ut flervalsfrågor som även utmanar elevens förmåga att se sammanhang och förmåga att läsa mellan raderna. Man får också varva denna typ av hör-/läsförståelseövningar med andra former.

Här kan ni se hur Flubaroo fungerar:


Jag låter gärna datorn sköta rättandet så att jag kan fokusera på annat som lärare.

Känner du ännu inte till hur man gör enkäter i Google Docs? Det är inte speciellt svårt! Se bra instruktionsfilmer av Ugglemamman här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar