måndag 15 november 2010

Etikuppgiften, del 2

Det som kanske är mest slående när jag sammanställer IKT-enkäten är att 100% av de tillfrågade årskurs fyrorna (40 st) har dator hemma och 100% har internet.

42% använder dator eller spelar spel varje dag. Lägg till att 47% spelar 3-6 gånger i veckan.
De flesta av eleverna i min undersökning använder datorn till att spela och chatta.

30% anger att de har kommit överens om regler för datoranvändande hemma.

Bara 2% anger att de råkar ut för någon tråkighet på internet.

Här kan ni se vad de använder datorn till och hur ofta:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar