lördag 30 augusti 2014

Frågvisa


På måndag startar jag arbetet med att coacha våra två årskurs 3:or i webbpublicerig. I samråd med klasslärarna har vi landat i att skapa en form av webbtidning i bloggform. Jag har de senaste dagarna letat efter lämpliga teman (stil/layout) på bloggen och hittade till slut ett tema som jag tror kan fungera.

Jag vill att bloggen ska kännas som en webbtidning och att den ska kännas inbjudande och trevlig. I temat jag valt är bilderna i fokus. Jag ger mig själv utmaningen att i samarbetet med eleverna arbeta med bildens betydelse. Bloggens tema gör att vi oundvikligen behöver prata om vad bilder förmedlar för budskap. Det ska bli spännande. 

Jag har byggt en början av sidan, men jag ser fram emot att starta tillsammans med eleverna så att de får komma med och sätta sin prägel på sidan. Eleverna ska få börja med att samla ihop frågor, sådant de är nyfikna på. Det är det som innehållet i bloggen är tänkt ska bygga på. Genom sina frågor kommer eleverna att bli visa. Därav bloggnamnet - frågvisa :)
Eleverna kommer i starten också få designa förslag till logotyp till headern på sidan. Bland förslagen ska de sedan få rösta fram sin favorit. 

Sidan hittar du på adressen www.fragvisa.se  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar