måndag 19 maj 2014

Lärandemiljöer som inspirerar till framtidens samhälle

Jag har lite svårt att placera mina inlägg med reflektioner från online-kursen Learning Creative Learning. De passar bra både på min slöjdpedagogblogg och här på min IT-pedagogblogg. Kanske är det just det att kursens innehåll berör båda mina pedagogiska fokusområden: IT och kreativt skapande, som gör att jag har fastnat för kursen.

I fjärde sessionen av Learning Creative Learning (2013) samtalar Alan Kay och Brian Silverman om Kraftfulla idéer (Poerful ideas). Jag blev inte riktigt lika fångad av den här sessionen som av tidigare, men en tanke har dröjt sig kvar och virvlat runt i min hjärna på det där utmanande kreativa sättet som tankar ibland kan virvla.

Alan Kay pratade om Maria Montessoris idé om att elever ska få växa upp och får förutsättningar att vara en del i det nya århundradet. För att det skulle bli möjligt såg hon det som viktigt att skapa en lärandemiljö där eleverna får möta något annat än de får möta hemma. Med annat menade hon möjligheten att möta ny teknologi och aktiviteter som kan göra dem till aktiva medlemmar i ett framtida samhälle.

Maria Montessori skapade en pedagogik för 1900-talets barn. Hon skapade en nytänkande skolmiljö med pedagogik, filosofi och teknik som var den bästa för sin tid.
Vilka skolmiljöer erbjuder vi våra elever? Kan vi erbjuda våra elever en pedagogik, filosofi och teknik som är den bästa för vår tid? Inspirerar våra skolmiljöer eleverna till att bli kreativa och aktiva samhällsmedborgare? Om du fick fria händer och ett fett bidrag, vad skulle du vilja börja med att förändra?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar