måndag 3 februari 2014

MIK-rummet

Logo för Statens medieråds nya
webbplats MIK
Statens medieråd öppnar en ny webbplats nästa vecka.
"Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till flödet som publicister i sociala medier. För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet - MIK - en nödvändig kompetens för alla."
Så beskriver Staten medieråd själva bakgrunden till sin nya sida. Sidan är för pedagoger, bibliotikarier och föräldrar och syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. På Safer Internet Day, den 11 februari, öppnar sidan och kommer att hittas på adressen www.statensmedierad.se/MIK

Här är en länk till en broschyr om den nya sidan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar