fredag 14 december 2012

Minecraft och iPads

På vårt IT-forum denna vecka hade vi två specialinbjudna experter för att hjälpa oss pedagoger att för stå en bit av dagens populärkultur. Det var två elever från årskurs fem som visade en Prezi de gjort och berättade om spelet. De gjorde det så fantastiskt bra!

Efter det fick vi rapport från pedagogerna i årskurs två som är den årskurs som har fått starta med våra fyra nya elev-iPads. De har verkligen kommit igång och de har lyckats använda iPadsen i många olika sammanhang. Efter jul går turen över till årskurs 3.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar