måndag 26 november 2012

Lärandets kvalitet i en föränderlig tid

Det finns en doktorand i digital litteracitet.
Det låter väldigt spännande och lovande. Lisa Adamsson heter doktoranden som arbetar vid Göteborgs universitet. Hon är en av nio akademiker och representanter från skolan som möttes och samtalade kring didaktik, IT och skolans vardag vid Tänk OMs rundabordssatal förra veckan. Hela samtalet finns att ta del av på YouTube. Nedan finns del 2 som jag hunnit lyssna på. Del 1, som jag ska sätta tänderna i så fort jag kan, finns här som länk.
De nio deltagarna vid bordet serverar så mycket intressanta tankar och ställer många intressanta frågor om lärande och om den tid vi lever i. Jag kan varmt rekommendera er att ta del.

Lisa Adamsson talar om att ett område som elever visar sig allt svagare inom, enligt PISA, är att läsa längre och mer komplexa texter. Hon menar på att digitala verktyg med fördel kan användas för att locka fler elever till att bemästra detta.

Ulf Fredriksson (docent, internationell pedagogik, Stockholms universitet) som arbetar med PISA berättar att de i undersökningen ställer frågorna: Vad karaktäriserar en bra läsare? och Vad karaktäriserar en läsare som läser bra digitalt och vad karaktäriserar en läsare som läser bra traditionella texter. De ville i analysen av undersökningen jämföra dessa två grupper, men kom fram till att det inte gick. Det fanns nämligen inte två sådana grupper. De elever som var bra digitala läsare var också bra traditionella läsare. Det var samma elever. Man ville då undersöka vad som karaktäriserade starka respektive svaga läsare överlag. Det man då tycker sig kunna se (analysen är inte klar ännu) är att det som karaktäriserar de starka läsarna är att de läser mer böcker än de svaga. Det som karaktäriserar den svaga gruppen läsare är att de spelar mer dataspel.
Med detta som bakgrund och med Lisa Adamssons undersökning som pekar på att digitala verktyg kan användas för att utveckla läsandet ska det bli spännande att se hur vi kan utveckla lärandet och lärmiljön så att det blir möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar